Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV lovar kortare handläggningstider

Utveckla den värdebaserade prissättningen, förbättra uppföljningen av läkemedelsanvändningen och fortsätta att förkorta handläggningstiderna. Det är några av TLV:s viktigaste frågor för 2016.

ARTIKELSERIE Högst upp på TLV:s lista med årets viktiga frågor hamnar den värdebaserade prissättningen, och hur myndigheten kan fortsätta att utveckla den.

– Det gör vi bland annat genom samverkan med landstingen och företagen genom trepartsöverläggningar, i syfte att säkerställa jämlik tillgång över hela landet och tidig tillgång till nya effektiva läkemedel på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger TLV:s generaldirektör Sofia Wallström till Svensk Farmaci.

Dessutom kommer myndigheten att arbeta med att förbättra uppföljningen av läkemedelsanvändning och kostnader, att fortsatt säkra en effektiv hantering av utbyte på apotek, samt följa upp det statliga tandvårdsstödet och fortsätta insatser för bland annat bättre möjligheter för patienterna att jämföra priser på tandvårdsmarknaden.

– Vi kommer också arbeta med att fortsätta att förkorta våra handläggningstider för att nya läkemedel snabbare ska nå ut till patienterna

Hur ser du på utvecklingen inom läkemedelsområdet just nu?

– Det är glädjande att det kommer nya effektiva läkemedel till marknaden. Men det innebär en utmaning att hantera många nya kostsamma läkemedel, där en del har svag evidens och stora osäkerheter om effekten i klinisk vardag, säger Sofia Wallström.

Därför är det viktigt att TLV utvecklar uppföljningen av användning, effekt och kostnader för att vi i Sverige ska ha en god läkemedelsanvändning som är jämlik, säkrar tidig tillgång och är ekonomiskt hållbar, menar Sofia Wallström.

– Vi har goda förutsättningar i Sverige, men det kräver fördjupad samverkan mellan flera aktörer, där TLV är en.

Under 2015 började TLV på allvar arbeta med så kallade trepartsöverläggningar, där TLV, landstingen och läkemedelsföretaget för en gemensam dialog inom vissa utvalda läkemedelsområden eller för enskilda produkter.

– Trepartsöverläggningarna har bidragit till nationell enhetlighet och att patienterna har fått snabb tillgång till läkemedel jämlikt över hela landet. Vi har också utvecklat arbetssätt för att nå överenskommelser om riskdelning, vilket möjliggör tidig användning och tidig kunskapsuppbyggnad. Vi är inte färdiga, men resultaten hittills är lovande. Högsta förvaltningsdomstolens dom i det så kallade Cimzia-målet innebär i praktiken att sidoöverenskommelser också kan omfatta prisöverenskommelser, avslutar Sofia Wallström.

Mest läst