Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Farmaceuten självklar inom vården”

En miljard kronor extra ska göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad. Där borde apotekare och receptarier ha en självklar del menar Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Fritjofsson.

Enligt en överenskommelse mellan staten och SKL ska en miljard kronor fördelas för att stärka kompetensförsörjningen inom vården. Pengarna ska användas till IT-stöd och processer för att förenkla administrationen och ge bättre information, till smartare användning av medarbetarnas kompetens, samt till stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning. Målet är att göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad.

– Detta är en jättebra satsning. Och i ljuset av att Läkarförbundet igår måndag meddelade att det råder kris i primärvården i Västerbotten, står det klart att det finns väldigt mycket som vi farmaceuter kan bidra med, säger Kristina Fritjofsson, förbundsordförande i Sveriges Farmaceuter.

– Vårt mål är att farmaceuten ska vara en självklar del av vården. Inom slutenvården har vi kommit längre men inom öppenvården finns fortfarande mycket att göra.

Enligt Läkarförbundets enkät är läkarna på vårdcentralerna i Västerbottens läns landsting mer missnöjda med hur verksamheterna fungerar än i något annat landsting. De svar som sticker ut särskilt negativt är de som beskriver hur läkarna ser på sina förutsättningar att ge god vård och bra service. Man är bland annat minst nöjda i landet med förutsättningarna att följa upp och utvärdera läkemedelsordinationer.

– Apotekare och receptarier är experter på läkemedelsrådgivning och om de använder oss till att exempelvis följa upp och utvärdera läkemedelsordinationer får läkarna avlastning och kan fokusera mer på patientens övriga behov, säger Kristina Fritjofsson.

Läs en replik på denna artikel från kliniska apotekare i Västerbotten.

Mest läst