Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Högt tryck på kurser på arabiska

Två kurser ligger ute och en tredje är på gång. Läkemedelsakademins projekt för att underlätta för arabisktalande apotekare att komma in på den svenska apoteksmarknaden är i full rull.

I november meddelade Läkemedelsakademin att de beviljats 2,5 miljoner kronor för att översätta utbildningsmaterial till arabiska, för att korta vägen till jobb för nyanlända apotekare.

Nu har de första e-learningkurserna i farmakoterapi på arabiska publicerats. En tredje är på gång att läggas ut och sju till är översatta.

– Kurserna är till för att överbrygga och förkorta tiden in på den svenska arbetsmarknaden. Man måste fortfarande lära sig svenska, men detta är ett sätt för arabisktalande apotekare, som flyr till Sverige, att på sitt eget språk förstå hur det fungerar i Sverige, säger Annika Tengvall, utbildningsledare på Läkemedelsakademin.

Arbetsförmedlingen önskade att kurserna i första hand skulle översättas till arabiska, eftersom det största behovet finns bland dessa. Det är cirka 600 arabisktalande apotekare som är potentiella kursdeltagare.

Hur många som har gått kurserna är dock för tidigt att säga.

– Det är bara sex dagar sedan de lades ut och vi har ännu inte tagit fram någon statistik, säger Annika Tengvall.

– Men det är ett högt tryck. Apotekschefer som har praktikanter kontaktar oss, likaså Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och apotekare själva via nätverket Farmacevtkompis. De loggar själva in på vår webbsida och gör kurserna där.

Pengarna till översättningen kommer från de Främjandemedel som i november 2015 beviljades Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel från Arbetsmarknadsdepartement.

Mest läst