Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Farmaceut har potential att bidra i primärvården”

Farmaceuter har en större potential att bidra i öppenvården än vad som framgår av Göran Stiernstedts utredning om vårdens effektivitet. Det anser Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Förra veckan presenterade regeringens nationella samordnare Göran Stiernstedt sin utredning om sjukvårdens effektivitet.

Bland förslagen finns en uppdelning av primärvården i två delar: en allmän primärvård och en riktad primärvård för de mest sjuka äldre. Dessutom finns ett förslag på en professionsneutral vårdgaranti där andra vårdprofessioner än läkare tillåts göra medicinska bedömningar.

– En reflektion är att utredningen till stor del verkar hålla sig inom boxen och fokusera mycket på befintliga strukturer och yrkeskategorier i vården, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Utredningen handlar till stor del om primärvården och identifierar brister i kompetensförsörjningen, bland annat när det gäller allmänläkare men även andra personalkategorier.

– Farmaceuter skulle i vissa fall kunna komma in och avlasta primärvården på ett liknande sätt som man har gjort i Storbritannien. Apotekare finns ju redan i landsting och privata vårdbolag men det skulle utan tvekan kunna anställas fler, säger Clary Holtendal.

– Vi behöver nu göra en mer grundlig analys av utredningen för att senare utarbeta ett remissvar.

Göran Stiernstedts utredning finns att läsa på regeringens hemsida.

Andra läser