Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceutisk kompetens stärks

Västra Götaland satsar på att öka tillgängligheten till farmaceutisk kompetens i vården. Det unika breddinförandet av slutenvårdsdos som ska omfatta 3 600 vårdplatser startar under året.

Farmaceuter har blivit allt synligare i den region- och landstingsdrivna vården i flera delar av landet på senare år, bland annat i Skåne, Uppsala och Jönköping. På andra håll har det hänt mindre, exempelvis i Västra Götalandsregionen (VGR). Men det kan vara på väg att ändras.

I VGR:s måldokument för insatsområdet Läkemedelsrelaterade skador för 2016 framgår att regionen nu vill ”göra den farmaceutiska kompetensen tillgänglig i större utsträckning” i vården.

Innebär detta att ni kommer att anställa fler farmaceuter i VGR?

– Det är något som jag gärna skulle göra, men det har inte fattats några sådana beslut ännu, säger Anders Carlqvist, läkemedelschef på VGR.

Något som dock kräver rekryteringar är det unika beslut som regionen fattade under fjolåret om att breddinföra slutenvårdsdos i egen regi i hela regionen.

– Vi kommer att behöva anställa både farmaceuter och annan driftpersonal, sa Marie Rasmuson, chef för VGR:s sjukhusapoteksfunktion, till Svensk Farmaci i höstas.

Bakgrunden till jättesatsningen på dos är en ambition att öka patientsäkerheten i läkemedelshanteringen, men också att frigöra tid för sjuksköterskor.

– Det blir nog mest aktuellt på avdelningar som medicin, neurologi, geriatrik och psykiatri. Intensivvårdsavdelningar, med mycket intravenösa läkemedel, är inte aktuella just nu, sa Marie Rasmuson till Svensk Farmaci i oktober.

Av målen för 2016 framgår nu att ”en eller några” avdelningar ska ha börjat försörjas via slutenvårdsdos under året.

Slutmålet för 2017 är dock mer ambitiöst – 3 600 vårdplatser ska försörjas av slutenvårdsdos för 80 procent av alla perorala läkemedel.

Enligt Öppna jämförelser 2012 är den genomsnittliga behandlingstiden i VGR 5,65 dagar, vilket innebär att ungefär 232 000 patienter skulle bli aktuella årligen.

Dosmaskiner ska placeras på de fyra största sjukhusen i VGR: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norra Älvsborgs länssjukhus, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus.

Svensk Farmaci har idag på förmiddagen utan resultat sökt Marie Rasmuson för en uppdatering på statusen för projektet slutenvårdsdos.

Andra läser