Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Patienten är ofta vår bästa förespråkare”

FÖRBUNDSBLOGGEN: Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Fritjofsson ser fram emot ett händelserikt 2016 med avtalsförhandlingar, apoteksutredning och tillträde till NLS-högnivågruppen.

”Nytt år, nya möjligheter och utmaningar” brukar man säga. Vi börjar året med en nystart inom kansliet för att just kunna möta utmaningarna vi står inför. Rekryteringen av en ny förbundsdirektör har redan påbörjats och medan processen pågår går undertecknad in som tillförordnad direktör. Samtidigt förstärker vi nu vår förhandlingsavdelning.

Inget får stå still, i slutet på januari har vi ett strategimöte med förbundsstyrelsen följt av en heldag med kansliet för att lägga upp planerna för 2016.

Basen är det som beslutades på senaste fullmäktige samt dokumentet ”Mål 2015/2016”. Ett fokus är fackligt medlemskap och medlemsrekrytering som har högsta prioritet för oss. Som ett led i detta vill vi få ännu bättre kunskap om hur ni medlemmar ser på facket och vad ni vill att vi gör för er. En enkät i frågan kommer att skickas ut tidig vår.

Sveriges Farmaceuter är numera medlemmar i högnivågruppen inom den nationella läkemedelsstrategin, NLS, samt i expertgruppen. Det ger oss tillträde till en tung och inflytelserik arena. Efterfrågan på våra läkemedelskunskaper växer, inte minst inom sjukvården vilket är mycket glädjande. Vården har stora problem med sin kompetensförsörjning och här har vi möjlighet att fylla en lucka. Det är viktigt att komma ihåg att patienten här ofta är vår bästa förespråkare!

För våra medlemmar inom apotekssektorn ligger viktiga avtalsförhandlingar framför oss. Arbetssituationen för farmaceuter på apotek är mycket pressad och det finns regler som måste skärpas vilket vi kommer att ta upp i kommande förhandlingar. Kompetensutveckling är en annan fråga att driva i avtalsförhandlingarna. I slutet av förra året kom regeringen med direktiv för ytterligare en apoteksutredning där detta glädjande nog finns med.

Bland övriga punkter i direktiven finns bland annat 1) att analysera och lämna förslag på åtgärder för att förbättra läkemedelsrådgivningen vid apotek samt 2) se över hur apotekens roll för en förbättrad läkemedelsanvändning kan utvecklas. Vi kommer att noga följa utredarens arbete och lobba för att just dessa punkter prioriteras.

Vi kommer också att bevaka Anders Lönnbergs utredning av Life Science. Med vår breda kompetens inom läkemedelsområdet är detta förstås en mycket intressant arbetsmarknad för oss farmaceuter, kanske framför när det gäller mindre forskningsinriktade bolag och CRO-företag.

Ett mycket spännande och intensivt år väntar som avslutas med ett fullmäktigemöte i slutet på november. Målet då är att visa upp många nya medlemmar då vi är det självklara och enda renodlade förbundet för dig som är apotekare eller receptarie.

Ni som idag arbetar som förtroendevalda gör ett fantastiskt jobb och vi ska alla jobba för att ni blir fler. Då blir vi en ännu tydligare maktfaktor att räkna med. Nu kör vi!

Kristina

Mest läst