Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Regeringen måste agera”

LIF kräver att regeringen agerar, TLV varnar för ojämlik tillgång till läkemedel och Region Skåne vill undvika ”vilda västern”. Läs fler reaktioner på det slutliga avgörandet av Cimzia-ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen har som vi skrev i morse meddelat dom i det omdiskuterade så kallade Cimzia-fallet.

Domstolen går emot tidigare instanser, och fastslår att TLV:s beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag saknar författningsstöd.

Svensk Farmaci bad TLV:s chefsjurist Leif Lundqvist kommentera utfallet.

– Vi har sett detta som ett pilotärende för att få ett klarläggande av rättsläget. Det är bra att vi nu fått det åtminstone delvis, och en konsekvens är att vi inte kommer att öppna fler tillsynsärenden kring denna fråga, säger han.

– TLV gör bedömningen att arbetet med trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser, som görs mellan landsting och läkemedelsföretag på nationell nivå i anslutning till TLV:s förmånsbeslut, kan fortsätta som tidigare. Eftersom det sker i anslutning till TLV:s förmånsbeslut, anser TLV att det är förenligt med transparensdirektivet. Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär också att innehållet i sidoöverenskommelser kan breddas till att förutom bland annat riskdelning också omfatta prisöverenskommelser.

– Det är olyckligt om det blir ojämlik tillgång till läkemedel. Trepartsöverläggningar bidrar till nationell enhetlighet och till tidig tillgång till nya innovativa läkemedel. Goda villkor för subvention och användning kan dessutom beslutas vid ett och samma tillfälle utan att behöva invänta regionala förhandlingar på ett 20-tal ställen efter TLV:s beslut, säger Leif Lundqvist.

LIF:s vd Anders Blanck beskriver domen som förvånansvärt kortfattad.

– Domstolen konstaterar egentligen bara att TLV inte hade uttryckligt stöd i lag för att förbjuda Region Skåne att ingå det aktuella avtalet. Utifrån vårt perspektiv besvarar inte domstolen huvudfrågan, nämligen om avtalet som sådant är i strid med lagen eller inte, säger han.

Domen ger därför inte den tydlighet om vad som egentligen gäller som behövs för att skapa förutsägbarhet och transparens för läkemedelsföretagen, menar han.

– Det går heller inte att uttala sig om domens konsekvenser i ett bredare perspektiv. Vi förväntar oss nu att regeringen snarast vidtar de åtgärder som krävs för att åstadkomma klarhet och ge företagen tydliga och stabila regler för sin verksamhet i Sverige, säger Anders Blanck.

I morse kommenterade Magnus Thyberg, chef för SLL:s läkemedelsenhet, domen i en separat artikel här på sajten.

Hans kollega Maria Landgren, apotekare och läkemedelschef i Region Skåne, tycker inte oväntat att domen är bra.

– Vi har hela tiden trott att vi gjort rätt och det har vi nu fått bekräftat. Ytterst är den här typen av avtal något som kommer att få ned kostnader och göra att fler patienter kan få tillgång till läkemedel, säger hon.

– Det konkreta förbud som TLV ålagt oss i Region Skåne upphävs nu. Vad nästa steg blir är för tidigt att säga, men jag tycker att det är viktigt att landstingen och TLV håller ihop i den här frågan så att vi inte får en vilda västern-liknande situation, säger Maria Landgren.

Mest läst