Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Siktar på start till hösten

Malmö Högskola har kompletterat sin ansökan till UKÄ och planerar att starta en ny receptarieutbildning med 50 studieplatser årligen hösten 2016. Tre farmaceuter har rekryterats, bland annat Tommy Westerlund som närmast kommer från Läkemedelsverket.

Som Svensk Farmaci skrev i juni fick Malmö högskola ett halvår på sig att komplettera sin andra ansökan till UKÄ om att starta en ny receptarieutbildning, se artikel länkad nedan.

Kravet på komplettering avsåg lärarresurser inom farmaci, där ansökan bedömdes som otillfredsställande.

Nu har högskolan kompletterat med besked om att tre lektorstjänster tillsatts, och redovisat en rekryteringsplan för ytterligare tre tjänster.

I högskolans komplettering, som Svensk Farmaci begärt ut från UKÄ, framgår att planen är att starta receptarieutbildningen höstterminen 2016 med 50 platser årligen, med intag på hösten.

De tre farmaceuter som rekryterats hittills till universitetslektorat är Tommy Eriksson, Tommy Westerlund och Peter Falkman.

Tommy Eriksson har sedan länge varit drivande i utvecklingen av ämnet klinisk farmaci i Skåne. Han anställdes som universitetslektor den 1 november och har inkommit med en ansökan om befordran till professor vid fakulteten för hälsa och samhälle.

Tommy Westerlund, närmast från Läkemedelsverket, tillträdde den 1 december som universitetslektor i samhällsfarmaci.

Peter Falkman, som har omfattande erfarenheter av undervisning av nybörjarstudenter i labbmiljö, anställdes som universitetslektor i farmaci den 1 december.

Enligt rekryteringsplanen ska ytterligare tre farmaceuter rekryteras: en adjunkt i galenisk farmaci och laborativt arbete, en lektor/adjunkt i farmakologi och en lektor/adjunkt i farmakokinetik.

Mest läst