Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Höga och låga läkemedelspriser

De svenska priserna för patentskyddade läkemedel har fallit relativt andra länder men tillhör fortfarande de högsta i Europa. Priserna på konkurrensutsatta läkemedel tillhör dock de lägsta internationellt, enligt en ny rapport.

Läkemedel utan konkurrens – det vill säga läkemedel som inte ingår i det svenska systemet för periodens vara – såldes för 15,8 miljarder kronor mellan mars 2014 och samma månad 2015, enligt en ny TLV-rapport. Större delen av dessa kostnader avser läkemedel som är patentskyddade.

Priserna för detta segment har sjunkit i Sverige relativt de övriga länderna i tidsspannet. Den relativa prissänkningen beror enligt TLV på myndighetens omprövningar av läkemedelspriser samt den så kallade 15-årsregeln. Sverige tillhör dock fortfarande de åtta länderna i jämförelsen med högst priser inom segmentet, enligt rapporten.

Däremot tillhör priserna på de konkurrensutsatta läkemedlen, som finns med på TLV:s periodens vara-lista, de lägsta i Europa.

Sverige tillhör tillsammans med Danmark och Nederländerna de tre länder med lägst pris i jämförelsen, enligt TLV.

Läs TLV:s prisjämförelse här.

Andra läser