Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny utbildning i Uppsala konkretiseras

Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet stöps om. Hösten 2017 går enligt planerna startskottet för den nya utbildningen, som innehåller flera förstärkningsområden, stärkt professionell utveckling och en reviderad studieplan. REVIDERAD 16/12

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare planerar Uppsala universitet att sjösätta ett reviderat apotekarprogram.

Ingrid Nylander, professor i farmaceutisk farmakologi och prodekan för farmaceutisk grundutbildning, berörde arbetet vid gårdagens historiska alumndag på farmaceutiska studentkåren i Uppsala. Arrangemanget i Alumnföreningens Farmis regi var det första någonsin som bara riktade sig till alumner från farmaceutiska fakulteten.

I det planerade apotekarprogrammet är praktiken uppdelad på två delar, termin 6 respektive 10, vilket möjliggör en tidigare kontakt med professionen. Studenterna kommer att ha möjlighet, om de vill, att genomföra ett kandidatprojekt och ta ut en farmacie kandidatexamen efter tre års studier.

Det planerade apotekarprogrammet kommer inte att följa den så kallade 3-2-modellen som Umeå universitet tillämpar. Det nya programmet ger inte möjlighet att erhålla en receptarieexamen efter tre år, men studenterna kommer dock att erbjudas möjlighet, om de vill, att genomföra ett kandidatprojekt och ta ut en kandidatexamen efter tre års studier.

– Receptarier eller farmacie kandidater kommer att kunna söka till den senare delen av apotekarprogrammet, och i mån av plats få möjlighet att läsa upp till apotekarexamen, säger Ingrid Nylander till Svensk Farmaci.

Mest läst