Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre farmaceuter anställda i ny yrkesroll

Efter det lyckade pilotprojektet har tre avdelningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus anställt apotekare som bland annat iordningställer läkemedel.

I dag arbetar tre farmaceuter med iordningställande av läkemedel på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) – en på neonatalavdelningen på Huddinge, en på neonatalen i Solna och en på den barnonkologiska avdelningen Q 84 i Solna. Alla tre är apotekare och har anställts successivt under de två senaste åren.

Bakgrunden är bland annat resultaten av det projekt som startade 2012 och som vi skrev om i oktober.

– Det är troligt att detta kommer att utökas ytterligare framöver, det finns fler avdelningar som har visat intresse, säger Ranaa El Edelbi, apotekare och doktorand i den så kallade barnläkemedelsgruppen.

Vid sidan om de tre apotekarna som bland annat arbetar med iordningställande och är anställda på avdelningarna, består barnläkemedelsgruppen på ALB av tre apotekare, en barnläkare och en sjuksköterska.

Tidningen Vårdfokus har gjort ett reportage om verksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och bland annat träffat Joacim Götesson, apotekare som kompletterat med en magister i klinisk farmaci och som nu bland annat arbetar med iordningsställande på barnonkologisk avdelning.

– Det här passar mig perfekt. Här får jag använda min kompetens tillsammans med
 andra professioner, utveckla arbetet och undervisa. Det är mycket givande att kunna se effekterna direkt av mitt arbete här, till exempel om jag utarbetar någon ny rutin, säger han till Vårdfokus.

Den nyanställda sjuksköterskan Caroline Muzito-Bagenda är mer än nöjd med att få jobba sida vid sida med en farmaceut, skriver Vårdfokus. För henne har Joacim Götesson blivit en viktig resurs i det dagliga arbetet och en ”till synes outsinlig kunskapskälla att ösa ur som nyanställd”.

– När jag får hjälp med beredningen av läkemedlen spenderar jag mycket mer tid inne hos patienten. I stället för att stå i beredningsrummet kan jag förbereda barn och föräldrar inför behandlingen och svara på frågor utan att stressa. Det betyder mycket. Dessutom får jag en annan överblick över hur barnen mår som jag sedan kan förmedla på ronden, säger Caroline Muzito-Bagenda till Vårdfokus.

Mest läst