Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sfinx på apoteken i maj

I maj 2016 får apoteken tillgång till samma interaktionskälla som vården. Då är planen att interaktionsdatabasen Sfinx ska vara införlivad i apotekens stödsystem EES.

E-hälsomyndigheten höll i dag, tisdag, ett frukostseminarium med fokus på införlivandet av interaktionsdatabasen Sfinx i apotekens elektroniska expertstöd EES.

Tidplanen är att bytet av interaktionskälla ska vara genomfört i maj 2016. Då fasas den amerikanska databasen, som EES använder i dag, ut och ersätts med Sfinx som idag används av stora delar av hälso- och sjukvården.

– Det är positivt att vård och apotek nu får tillgång till samma interaktionskälla, vilket underlättar samverkan mellan professionerna och leder till ökad patientsäkerhet, säger Bodil Lidström, apotekare på E-hälsomyndigheten.

Användningen av EES har ökat mycket på senare tid. Bara mellan januari och maj i år tredubblades användningen och idag används EES för mellan 12 000 och 13 000 patienter i veckan på apoteken.

Maria Wanrud, apotekare i EES-teamet på E-hälsomyndigheten, tror ändå att vetskapen om att vården använder en annan interaktionsdatabas kan ha varit en faktor som begränsat användningen på apoteken. Det faktum att detta problem försvinner kan bana väg för en ännu bredare användning av EES.

– Vi uppmanar apotekspersonalen att använda EES vid varje läkemedelsexpedition, säger Maria Wanrud.

– Det här är en välkommen förändring som gynnar patienterna och farmaceuternas samverkan med förskrivarna, kommenterar Kristina Niemi, förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter.

Andra läser