Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sfinx kan följas av Pharao

Pharao, ett beslutsstöd för farmakologisk riskbedömning som har pilottestats i sjukvården, kan bli nästa beståndsdel i apotekens expertstöd EES efter integrationen av Sfinx.

I maj 2016 får apoteken via expertstödet EES tillgång till samma interaktionskälla som vården – Sfinx.

Vid dagens frukostseminarium på E-hälsomyndigheten om EES presenterades även Pharao – ett beslutsstöd för farmakologisk riskbedömning som hittills har pilotkörts på några vårdcentraler och andra kliniker.

Tjänsten som utvecklas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) är planerad att införas bredare i SLL nästa år. För informationsinnehållet står specialister i klinsk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge samt Medbase i Åbo.

Pharao ger en sammanvägd riskprofil genom att visa hur en kombination av två eller flera läkemedel kan förstärka varandras effekter.

Användaren uppmärksammas på farmakologiska effekter som frekvent orsakar kliniska problem/symtom som är svåra att förutse.

Nio farmakologiska egenskaper – bland annat antikolinerga effekter, ökad blödningsrisk, njurpåverkan och sedation – värderas.

Effekten av varje läkemedelssubstans med avseende på de nio riskerna har värderats på en skala 0-3. Enligt definierade algoritmer räknas en sammanvägd risk för en patients hela läkemedelslista ut. Den slutliga risken för de nio olika riskegenskaperna visas sedan i en skala mellan 0 och 3.

– Under piloten beskrev användarna att de upplevt en stor nytta med Pharao, särskilt i samband med läkemedelsgenomgångar, sa Tero Shemeikka, överläkare och enhetschef inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Stockholms läns landsting vid seminariet.

Vid dagens seminarium beskrevs integrering av Pharao i EES som en möjlig och önskvärd framtida utveckling.

– Det skulle vara ett spännande scenario att introducera Pharao i sjukvården och på apoteken samtidigt, sa Tero Shemeikka.

Enligt Bodil Lidström, apotekare på E-hälsomyndigheten, skulle Pharao eventuellt kunna fylla en funktion i samband med utökade rådgivningstjänster på apoteken.

Mest läst