Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sverige del av positiv global pipeline-trend

Det finns idag rekordmånga molekyler i läkemedelsbolagens pipelines – varav en mycket hög andel är orphan drugs. Även i Sverige ökar antalet projekt i klinisk fas, särskilt när det gäller läkemedelskandidater mot ovanliga sjukdomar, visar en ny rapport.

För ett drygt årtionde sedan fanns en utbredd oro över läkemedelsbolagens förmåga att ta fram nya läkemedel.

Antalet nya godkännanden årligen var efter en topp på 1990-talet jämförelsevis lågt och torka var en metafor som ofta användes i beskrivningarna.

Sedan dess har mycket hänt. Stora behandlingsgenombrott till gagn för patienterna har skett inom bland annat antikoagulation, multipel skleros, hepatit C och cancer.

Under fjolåret godkändes hela 41 nya läkemedel av FDA i USA – det högsta antalet på 18 år. Det är en indirekt avspegling av det för närvarande mycket stora antalet läkemedelskandidater i bolagens pipelines.

– Det finns rekordmånga molekyler i pipeline nu och det ser mycket lovande ut i ett vetenskapligt perspektiv. En betydande del av kandidaterna avser orphan drugs, så den trenden från senare år håller i sig, sa Thomas Lönngren, tidigare EMA-chef och idag konsult på NDA, i vår intervju förra veckan.

Vid sidan av det ökande antalet kandidater mot ovanliga sjukdomar, är en annan tydlig trend allt högre utvecklingskostnader och en i många länder växande konfliktyta gentemot betalarsidan i frågor om prissättningen av läkemedlen.

Förra veckan kom branschföreningen SwedenBIO:s årliga rapport om den svenska läkemedelspipelinen.

Den visar att de internationella trenderna om en livskraftig växande pipeline och många orphan drug-kandidater även avspeglas i Sverige.

Vid analystillfället i år fanns enligt rapporten 107 projekt i klinisk fas i Sverige, vilket är 15 fler än förra året. Dessa projekt drivs av totalt 58 företag.

Bilden av en stark pipeline förstärks av att över hälften av företagen som ingår i rapporten räknar med att öka antalet anställda eller konsulter de kommande tre åren. Onkologi och CNS är de terapiområden som har flest projekt i klinisk fas.

Totalt 42 av projekten i klinisk fas är mot indikationer som har särläkemedelsstatus – en fördubbling från förra året.

Jämfört med förra året utförs en större andel av de kliniska prövningarna i Sverige eller delvis i Sverige, enligt SwedenBIO:s pipelinerapport.

Andra läser