Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Etikavtalet dör – LIF förbereder omtag

Lif säger upp etiköverenskommelsen med apotekssektorn. I stället sätter man upp egna etiska regler för umgänge med apotekspersonal. Relevanta aktörer ska sedan bjudas in att ansluta sig till hängavtal eller överenskommelser.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har apoteksaktörer som Apoteksgruppen och Kronans Apotek valt att ensidigt säga upp etiköverenskommelsen med läkemedelsindustrin.

– Stora apoteksaktörer har redan sagt upp apoteksöverenskommelsen, med hänvisning till Apoteksföreningens etiska plattform, och vi kan inte ha en apoteksöverenskommelse som inte innefattar alla stora aktörer, säger Rikard Pellas, compliance officer på läkemedelsindustrins branschorgan LIF.

LIF kommer därför, enligt Rikard Pellas, inom kort att säga upp apoteksöverenskommelsen med samtliga aktörer och istället sätta upp egna etiska regler för umgänget med apotekspersonal.

– LIF kommer därefter bjuda in alla relevanta aktörer att ansluta sig via hängavtal eller överenskommelser. Här har vi till exempel en dialog med Sveriges Farmaceuter och Unionen, säger Rikard Pellas.

– LIF hade önskat att LIF och Apoteksföreningen ingått en överenskommelse om samverkansregler, men tyvärr blev det inte så.

Mest läst