Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fack påverkade tävling

Efter att ha påverkat utformningen är akademikerföreningen måttligt kritisk till upplägget på Hjärtats uppmärksammade interna tävling. "Hjärtat har tagit till sig av vår kritik och verkligen poängterat att vi inte ska pracka på våra kunder läkemedel de inte behöver", säger Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters akademikerförening på Hjärtat. Men från början var upplägget annorlunda. UTÖKAD 13:01

Sveriges Farmaceuters akademikerförening på Apotek Hjärtat framförde tidigare i år kritik mot den tävling med koppling till så kallade servicerader som kedjan har initierat.

– Inför den här så kallade tävlingen så har man tydligt gått ut med information om hur man ska arbeta med servicerader som vi kallar dessa extra receptrader. Hjärtat har tagit till sig den kritik vi från akademikerföreningen förde fram tidigare i år och verkligen poängterat att vi inte ska pracka på våra kunder läkemedel de inte behöver. Däremot så upptäcker man ofta recept som ska tas bort eller som inte används korrekt under dessa fokusperioder, säger Karin Gummesson.

– Naturligtvis finns det en baktanke att man vill att kunderna ska köpa ut sin medicin på våra apotek. Men om man genomför sådana här fokusveckor korrekt så får det oss farmaceuter att ställa lite fler frågor kring kundernas hela receptlista och vi får en bättre kunddialog.

Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Fritjofsson uttalade sig i går i frågan och uttryckte då att det generellt är olämpligt med säljtävlingar på receptbelagda läkemedel.

– Jag håller med i kritiken att det inte bör göras en tävling av det hela. Men på Hjärtat har det inte presenterats som att flest extra rader vinner, utan att man vill få till så bra kundmöten som möjligt, säger Karin Gummesson.

– Så var det dock inte från början, ursprungligen var det tänkt som mer av en “jakt på pinnar”, ett arbetssätt som faktiskt var ärvt från Vårdapoteket. Efter våra protester togs mycket noggranna instruktioner fram där tävlingsmomentet tonades ned, säger Karin Gummesson.

Andra läser