Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ackis” renar avlopp från läkemedelsrester

Akademiska i Uppsala kan bli det första sjukhuset i Sverige som använder ozon för att rena avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. I december startar ett pilotprojekt för att testa den nya tekniken.

Beslutet om avloppsreningssatsningen togs av landstingsfullmäktige i juni 2014 och ingår i den landstingsövergripande miljöplanen för perioden 2015-2018.

Förebilden är Herlevs sjukhus i Köpenhamn där beräkningar visat att stadens sjukhus stod för 25 procent av de totala utsläppen av antibiotikaresistenta bakterier. Här har man nu ett fullskaligt eget reningsverk.

Globalt står sjukvården för en mindre del av de totala läkemedelsutsläppen, men även låga koncentrationer av antibiotika i vattenmiljöer räcker för att bakterier ska utveckla resistens.

– Koncentrationen är högst inom sjukvården, mycket beroende på att vi ofta måste använda antibiotika som slår ut många olika bakterier. För att minska uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier krävs en helhetssyn. Det är viktigt att se om avloppsrening vid ”källan” kan bidra till en minskning av spridningen, inte bara ut i miljön men även i det långa loppet till människor och djur. Även om vi kortsiktigt inte ser direkta effekter för enskilda patienter måste vi höja blicken bortom sjukhusets väggar och tänka långsiktigt, säger Björn Olsen, säger professor och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande idag.

Den teknik som ska användas bygger på användning av ozon. Till en början kommer prover tas från sjukhusets avloppsvatten och analyseras på Svenska Miljöinstitutet. Läkemedelsrester kommer att analyseras före och efter ozonbehandling av vattenproverna.

Om metoden visar sig kostnadseffektiv för att rena vatten från antibiotika räknar Akademiska sjukhuset med att om cirka ett år installera en pilotanläggning på infektionskliniken för att se om tekniken fungerar i praktiken. Därefter tas beslut om att installera ett eget reningsverk.

Som vi skrev tidigare i november är Sveriges första fullskaliga anläggning för att rena bort läkemedelsrester i avloppsvatten med hjälp av ozon i drift vid reningsverket i Knivsta.

Mest läst