Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Status quo välkomnas

Utbytessystemet för generika ska inte förändras och kostnadsdrivande åtgärder ska inte föreslås. Lif välkomnar dessa förutsättningar för den nya apoteksutredningen. Sektorns två största branschföreningar har diametralt olika syn på Åsa Kullbergs utredningsdirektiv. UTÖKAD 14:15

Det är viktigt att konstatera att vissa grundläggande förutsättningar för Sveriges läkemedelsdistribution ligger helt fast och inte kommer att förändras som ett resultat av den nya utredningen, konstaterar LIF:s vd Anders Blanck i en kommentar apropå den nya apoteksutredningens direktiv.

Han syftar på att utbytessystemet för generika inte skall förändras, liksom att utredningen inte får föreslå förändringar som innebär högre kostnader.

– När det stod klart att regeringen önskade en ny apoteksutredning var det viktigt för LIF att man inte utredde gamla, redan väl utredda frågor på nytt. Vi kan konstatera att LIFs önskemål i detta hänseende har uppfyllts, skriver Anders Blanck.

Sveriges apoteksförening beklagar tvärtom att utredningen inte ska föreslå förändringar av generikasystemet, som idag påverkar många av de områden som ska ses över i utredningen. Föreningen saknar också en översyn av distributionssystemet.

Apoteksföreningen beklagar också att utredaren är ”starkt begränsad” i sina möjligheter att föreslå åtgärder när det gäller handelsmarginalen.

Föreningen välkomnar dock att utredaren ska analysera hur returrätten fungerar, möjligheten att skicka läkemedel mellan apotek, partihandelns stopptider och utredningens ”positiva hållning” när det gäller farmaceuternas bidrag till god läkemedelsanvändning.

Svensk Farmaci bad också Kenneth Nyblom, vd för generikaföreningen FGL, att kommentera direktiven.

– Till skillnad från den tidigare apoteksmarknadsutredningen så är det relativt lite i de nya utredningsdirektiven som påverkar generikaindustrin. Generikasystemet har konstaterats vara så effektivt ur besparingssynvinkel så staten verkar inte vilja ändra på några förutsättningar som riskerar hämma prispressen, säger han.

Läs kommittédirektiven till den nya apoteksutredningen här.

Andra läser