Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny marginal för dyra medel välkomnas

Att enskilda apotek vill undvika att expediera dyra läkemedel av kostnadsskäl är djupt olyckligt för patienterna. Därför är förslaget till högre handelsmarginal för dyra receptläkemedel välkommet, anser Sveriges Farmaceuter som sammanställt sitt remissvar på TLV:s förändrade föreskrifter.

Som Svensk Farmaci skrev i flera artiklar i fjol kan enskilda apotek inom Apoteksgruppen gå back på enskilda kunder med dyra läkemedel – ibland med flera tusenlappar.

Bakgrunden är den avgiftsbaserade franchisemodell som kedjan tillämpar. De enskilda franchisedrivna apoteken inom kedjan betalar en avgift till moderbolaget, en avgift som beräknas utifrån omsättningen.

Dyra läkemedel driver upp omsättningen, vilket leder till en ökad avgift till moderbolaget.

Samtidigt ger handelsmarginalen apoteken maximalt 167 kronor per expedition.

– För oss blir alla läkemedel som är dyrare än 2 500 kronor de facto en förlustaffär för oss att expediera. Om man exempelvis expedierar ett läkemedel för 50 000 kronor går vi back med ungefär 2 000 kronor, sa en medarbetare på ett apotek inom Apoteksgruppen till Svensk Farmaci i oktober i fjol.

Problematiken skulle dock bli mindre om TLV:s aktuella förslag om en förändrad handelsmarginal blir verklighet. Föreslagna nya föreskrifter är nu ute på remiss.

I dag går en maxgräns vid 6 000 kr – alla läkemedel med ett AIP över detta belopp ger apoteken en ersättning på 167 kronor. Men med det nya förslaget ökas påslaget till som mest 1057,75 kronor.

Maxgränsen höjs i förslaget till 50 000 kr. Läkemedel som kostar mellan 6 000 och 50 000 kr får ett kontinuerligt ökat påslag där maxpåslaget alltså är 1057,75 kr, enligt TLV:s förslag.

TLV föreslår att höjningen finansieras genom en omfördelning inom systemet via en sänkning av den fasta ersättningen till apoteken per förpackning med 75 öre.

Sveriges Farmaceuter har färdigställt sitt remissvar på TLV:s ändrade föreskrifter om handelsmarginalen för receptläkemedel, och förbundet tillstyrker i stora drag förslagen.

– Vi har hört rapporter om apotek som mer eller mindre vägrat ta i de dyrare läkemedlen och detta är förstås inte bra för någon, allra minst patienterna. Därför är det välkommet med ett förslag som åtminstone minskar problemet, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter och den som sammanställt förbundets remissvar.

– Det står klart att vissa apotek kommer att få en högre ersättning totalt sett eftersom de hanterar dyrare läkemedel än andra. Ur ett totalt perspektiv blir det dock inga nämnvärda skillnader. Det är svårt att bedöma rimligheten i TLV:s konsekvensanalys men det finns egentligen ingen anledning att misstro uträkningarna, säger Clary Holtendal.

Förbundet tar inte ställning i den politisk brännbara frågan om handelsmarginalens storlek. Både den förra och den nuvarande regeringen har uttryckt en motvilja mot att förstärka apotekens handelsmarginal för receptläkemedel på totalen. Detta uttrycktes nu senast i direktiven till den nya apoteksutredningen.

– Vi lägger oss i detta sammanhang inte i resonemangen om handelsmarginalens förutsättningar att täcka receptaffären eller inte. Men vi kan konstatera att det fortfarande råder oklarhet kring vad som egentligen ingår i marginalen, säger Clary Holtendal.

Andra läser