Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kurs på arabiska ska korta väg till jobb

Läkemedelsakademin ska översätta utbildningsmaterial till arabiska för att korta vägen till jobb för nyanlända apotekare. Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel har beviljats nära 2,5 miljoner kronor från arbetsmarknadsdepartementet för ändamålet.

Bakgrunden är det stora antalet nyanlända apotekare från bland annat Syrien, i kombination med den bristen på farmaceuter på den svenska apoteksmarknaden.

Med hjälp av statliga främjandemedel på 2 475 000 kronor som arbetsmarknadsdepartementet nu beviljat är det tänkt att processen för nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden ska påskyndas.

Läkemedelsakademin avser att översätta 15 befintliga e-learning-kurser inom farmakoterapi som är avsedda för apoteksfarmaceuter till arabiska.

Annika Tengvall är utbildningsledare på Läkemedelsakademin.

– Det här är ett viktigt sätt att göra skillnad och ta samhällsansvar. Om vi kan bidra till att förkorta de nu uppskattningsvis 600 nyanlända apotekarnas insteg på arbetsmarknaden är mycket vunnet. Idag tar det i genomsnitt sju år vilket är alldeles för länge, säger hon.

Hur ska ni jobba konkret?

– Vi ska uppdatera, översätta och tillgängliggöra vårt e-learningmaterial på arabiska. Vi har redan etablerat kontakter med många arabisktalande farmaceuter som vill vara med och arbeta med detta, säger Annika Tengvall.

Kristina Fritjofsson är ordförande för Sveriges Farmaceuter.

– Det är glädjande att dessa medel nu frigörs för det här angelägna ändamålet. Det här är en av flera viktiga åtgärder som kan bidra till att korta tiden till arbetsmarknaden för nyanlända apotekare. Satsningen på översättning av kursmaterial harmonierar med det så kallade snabbspåret som vi är mycket delaktiga i, säger Kristina Fritjofsson.

Mest läst