Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hoppas på mindre byråkrati

Den nya apoteksutredningen ska särskilt undersöka förutsättningarna för små de apoteksaktörerna. Det välkomnas av branschföreningen SOAF som hoppas på minskad byråkrati.

Till skillnad från Sveriges Apoteksförening, som både ser positivt och negativt i de nya utredningsdirektiven på apoteksområdet, är Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening, SOAF, övervägande positiv att döma av ett pressmeddelande idag.

Det är mycket glädjande att direktiven innehåller formuleringen ”utredningen ska särskilt beakta förutsättningarna som gäller för de mindre aktörerna på denna marknad”, skriver föreningen.

”Behovet av en minskad byråkrati för småföretagare är synnerligen relevant även för vår bransch. Det är viktigt att samtliga apotek, såväl små entreprenörsapotek som stora kedjeapotek, ges förutsättningar att rikta så mycket tid och fokus som möjligt på kvalificerad läkemedelsrådgivning” fortsätter SOAF.

SOAF ser också, baserat på direktiven, förbättringsmöjligheter när det gäller ett utökat mandat för farmaceuter, översyn av returrätten och att försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek får en mer adekvat tillsyn.

När det gäller fokuseringen på tillgänglighet i direktiven så ställer sig föreningen dock ”lite undrande”.

Mest läst