Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill ha ökad kvalitet på apotek

Socialminister Gabriel Wikström tillsatte i dag en ny apoteksutredning som ska titta på vad som krävs för en ökad säkerhet och kvalitet på Sveriges apotek. Det handlar både om tillgängligheten av apotek i glesbygd och läkemedel inom 24 timmar, men också om kompetensutveckling och en tydligare roll för bättre läkemedelsanvändning.

Regeringen tillsatte i dag en ny apoteksutredning för att få ett ökat fokus på säkerhet och kvalitet på den svenska apoteksmarknaden.

Utredningen kommer att ledas av Åsa Kullgren (S), jurist och ordförande för landstingsstyrelsen i Sörmland och ska vara klar senast 31 december 2016.

Viktiga frågor är vilka åtgärder som krävs för att även i framtiden säkerställa en god tillgänglighet på apotek i glesbygd samt åtgärder för att apoteken ska kunna tillhandahålla läkemedel och uppfylla 24-timmarsregeln.

– Det är helt avgörande för människors förtroende att det finns apotek över hela landet och att när man kommer dit ska man kunna få ut sina mediciner och inte behöva gå och leta på flera apotek. Här vet vi att det kan finnas en del frågetecken, säger socialminister Gabriel Wikström, i en kommentar i tidningen Aftonbladet.

Det ingår även att utreda om apoteken ska bli skyldiga att stå för hemleverans av läkemedel som inte kan tillhandahållas inom 24 timmar. Något som Sveriges Apoteksförening reagerar negativt på.

– Frågan är felaktigt ställd. Samtliga apotek lever idag upp till lagens krav enligt 24-timmarsregeln. I de fall kunden får vänta mer än 24 timmar, beror det nästan alltid på de logistiklösningar som läkemedelsleverantörerna valt, och som apoteken inte kan påverka, vilket också konstateras i direktiven. Eventuella krav i denna del ska alltså ställas på läkemedelsleverantörerna, inte apoteken, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

Andra viktiga punkter i direktivet är hur apoteksaktörerna bättre ska se till att personalen får kompetensutveckling, hur läkemedelsrådgivningen på apotek ska förbättras och hur man ska utveckla apotekens roll för en bättre läkemedelsanvändning. Punkter som alla syftar till att stärka den farmaceutiska yrkesrollen på apotek. Något som välkomnas av Sveriges Farmaceuter.

– Våra medlemmar vittnar om en försämrad arbetsmiljö och en allt mer slimmad organisation på apoteken. Arbetsgivaren måste ta ett större ansvar för personalens kompetensutveckling och säkerställa att personalens farmaceutiska kompetens används bättre. Den farmaceutiska kompetensutvecklingen har fått stå tillbaka för annan intern utbildning, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Dessutom ingår det att utreda hur tillsyn och kontroll av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek ska göras bättre.

Däremot kommer inte systemet med generiskt utbyte eller handelsmarginalen att ingå i utredningen som inte heller får lämna förslag som ökar kostnaden för det offentliga.

Mer om den nya apoteksutredningen kommer i nästa vecka.

Mest läst