Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lärande med andra professioner

Apotekarprogrammet i Göteborg satsar på interprofessionellt lärande, IPL, där läkare och sjuksköterskor ger apotekarstudenterna insikt i sjukvårdens verklighet. Konceptet har testats i form av ett nytt examinerat kursmoment.

Satsningen är ett led i Sahlgrenska akademins satsning på interprofessionellt lärande, IPL.

Under tre dagar i våras arbetade apotekarstudenter för första gången under ett avgränsat examinerat moment med IPL. Målbilden var en eventuell framtida interprofessionell yrkesverksamhet och teamwork, skriver Akademiliv.

Momentet ingick i sjätte terminens kurs Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi.

– Vi menar att IPL dels handlar om att låta olika studentkategorier träffas och lära av och med varandra. Dels inbegriper IPL att studenter får tillfälle att samverka och diskutera med redan yrkesverksamma företrädare för olika områden, i detta fall inom vården, säger Patrik Aronsson, ordförande för utbildningskommittén för farmaci, till Akademiliv.

I Akademiliv rapporterar apotekarprogrammet mer i detalj om sina “IPL-dagar” inom farmakologikursen.

Apotekarprogrammet i Göteborg genomgår för närvarande en förändring, men Maria Björkevik, handläggare vid utbildningskommittén för farmaci, tror att IPL-momentet lär finnas kvar eller utökas i det nya programmet.

– Jag är övertygad om att detta inte kommer att minska framöver. I februari 2016 genomförs dessutom för första gången en gemensam IPL-dag för alla utbildningar inom Sahlgrenska akademin, säger hon.

Mest läst