Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lloyds bryter mönstret

Möjligheten att få fyra veckors semester i rad som apoteksanställd ökar. Läs vår sammanställning av resultaten från Sveriges Farmaceuters semesterenkät. Lloyds är företaget som bryter mönstret på flera sätt.

I två artiklar förra veckan, som kan läsas här respektive här, har vi skrivit om utfallet av Sveriges Farmaceuters semesterenkät 2015.

Förbundet har nu analyserat det samlade utfallet uppdelat på apoteksaktör – se tabeller här nedan – och Svensk Farmaci bad förbundets förhandlingschef Christer Borg reflektera över resultatet.

På alla större kedjor har fler SFa-medlemmar än i fjol angett att de fått önska semester fritt.

– Vi välkomnar förstås den här trenden, även om man kan tycka att siffran borde vara 100 procent här. Vi kan konstatera att en kedja, Lloyds, släpar efter de andra i det här avseendet, säger Christer Borg.

Lloyds ligger även sämst till när det gäller att ge sin anställda farmaceuter fyra veckors semester i rad. Bara 14 procent av de svarande fick det.

Här toppar Kronan med 52 procent. Som vi skrev i januari fick hela personalen på Kronan i år välja sommarsemester i fasta block på fyra veckor vardera. Ändå ledde detta alltså inte till mer än att strax över hälften av SFa-medlemmarna fick fyra veckor i rad.

Trenden hos branschen som helhet är att fler får fyra veckor i rad. 38 procent av de svarande angav att de i år fått fyra veckors sammanhängande semester, en ökning med fyra procentenheter från i fjol.

Men när det gäller att få semester helt enligt önskemål skedde ingen förändring från i fjol. Lika många som 2014 – 57 procent – angav att de fått semester som de önskat.

– Här är det precis som i fjol paradoxalt nog Lloyds som ligger bäst till, vilket är märkligt eftersom de varit sämst på att ge fyra veckor i rad. En annan observation är att Apoteket AB och Apoteksgruppen har gått bakåt och gett färre semester enligt deras önskemål i år, säger Christer Borg.

38 procent av de svarande, något färre än i fjol, uttryckte att de inte fick semester enligt sina önskemål.

45 procent av dessa var missnöjda med semesterns längd, en minskning med 10 procentenheter sedan i fjol. 77 procent av de som inte fått önskad semester uttryckte missnöje med tidsförläggningen av semestern, en nedgång med 6 procentenheter sedan i fjol.

– Generellt kan man säga att Kronan verkar vara det företag som ansträngt sig mest i den här frågan, även om jag kanske hade hoppats på en större effekt av systemet med semesterveckor i block. De har bäst siffror för fyra veckor och även bra siffror för infriande av egna önskemål, säger Christer Borg.

– Apoteksgruppen har också jobbat bra och står för den största förbättringen när det gäller fyra veckor. Här har cheferna ofta en svårare situation eftersom de bara har sitt eget apotek att spela med. Att Apoteket AB står still i undersökningen är en besvikelse. Lloyds siffror är svårtolkade och det vore intressant att höra från dem vad som ligger bakom att så få får fyra veckor i rad men att så många ändå får enligt önskemål.

I tabellerna nedan anges utfallet av enkäten. 1606 medlemmar svarade på den.

ANDEL SOM FICK FYRA VECKORS SAMMANHÄNGANDE SEMESTER (2014/2015)

Apoteket AB 36% / 36%
Apotek Hjärtat (inkl Cura) 34% / 37%
Kronans Apotek 51% / 52%
Apoteksgruppen 37% / 45%
Lloyds Apotek 6% / 14%
SAMTLIGA 34% / 38%

ANDEL SOM ANSÅG SIG FÅTT ÖNSKA SEMESTER FRITT (2014/2015)

Apoteket AB 58% / 65%
Apotek Hjärtat (inkl Cura) 63% / 70%
Kronans Apotek 68% / 69%
Apoteksgruppen 69% / 74%
Lloyds Apotek 49% / 53%
SAMTLIGA 62% / 68%

ANDEL SOM FICK SEMESTER ENLIGT ÖNSKEMÅL (2014/2015)

Apoteket AB 53% / 50%
Apotek Hjärtat (inkl Cura) 56% / 59%
Kronans Apotek 62% / 65%
Apoteksgruppen 60% / 56%
Lloyds Apotek 61% / 67%
SAMTLIGA 57% / 57%

ANDEL MISSNÖJDA MED SEMESTERNS LÄNGD (av de som ej fick semester enl önskemål) (2014/2015)

Apoteket AB 60% / 50%
Apotek Hjärtat (inkl Cura) 56% / 43%
Kronans Apotek 63% / 32%
Apoteksgruppen 50% / 37%
Lloyds Apotek 83% / 67%
SAMTLIGA 55% / 45%

ANDEL MISSNÖJDA MED SEMESTERNS FÖRLÄGGNING (av de som ej fick semester enl önskemål) (2014/2015)

Apoteket AB 79% / 74%
Apotek Hjärtat (inkl Cura) 85% / 75%
Kronans Apotek 90% / 90%
Apoteksgruppen 84% / 81%
Lloyds Apotek 78% / 64%
SAMTLIGA 83% / 77%

Mest läst