Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekets kampanj om cykliska silikoner anmäls

Apoteket AB har fått mycket kritik för sitt beslut att sluta sälja produkter som innehåller cykliska silikoner. Nu anmäls Apotekets reklamkampanjer om farorna med cykliska silikoner av Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF, till Reklamombudsmannen, RO.

KTF menar att Apoteket AB:s reklamkampanj inte är vederhäftig och spelar på konsumentens rädsla, samt att de misskrediterar konkurrerande företag och produkter.

Kampanjen har bland annat körts i dagstidningar, reklamfilmer på tv och på Youtube samt på Apotekets egen webbplats. KTF med flera har riktat kritik mot kampanjen.

Reklamkampanjen går ut på att cykliska silikoner kan påverka fertilitet, lever och andningsorgan samt att konsumenternas exponering för dessa kan vara relativt hög. Apoteket har därför rensat ut produkter som innehåller sådana ämnen.

I anmälan hänvisar KTF till den europeiska branschorganisationens Cosmetics Europe vägledande principer, som bland annat säger att marknadskommunikation ska vara “hederlig, vederhäftig, sanningsenlig och inte vilseledande” och att agerandet ska ske på ett “socialt ansvarsfullt sätt”.

Principerna säger också att kampanjer inte får spela på rädsla, inte får utnyttja lättrogenhet, brist på kunskap eller erfarenhet, samt inte får misskreditera andra.

Hela anmälan finns att läsa på KTF:s webbplats.

 

Mest läst