Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi måste tala om för Life Science vad vi kan”

I takt med att den svenska läkemedelsindustrins plantskolor för farmaceuter, Astra och Pharmacia, försvinner, ökar behovet av att aktivt marknadsföra farmaceuters kompetens inom industrin, anser Tuulikki Lindmark.

Det sa Tuulikki Lindmark vid SwedenBio och ordförande i industrisektionen hos Sveriges Farmaceuter, vid Sveriges Farmaceuters seminarium ”Är farmaceuten rätt rustad” vid Läkemedelskongressen i tisdags.

– Det är inte särskilt tydligt idag vad vi kan och vi konkurrerar med många andra professioner om tjänsterna. Farmaceuters särart är att ha en bredd som möjliggör en helhetssyn som ingen annan har.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har gått ifrån ett behov som förr handlade mer om läkemedelsutveckling till att idag allt mer fokusera på läkemedelsanvändning. Inte minst mot bakgrund av de förändringar inom Life Science-sektorn som har skett.

– De som äger och driver många av småbolagen inom Life Science-sektorn idag förstår inte att de behöver farmaceuter, eftersom de inte känner till att vi finns och vad vi kan, säger Tuulikki Lindmark.

Hon menar att idag är det inte lätt för farmaceuter att komma in i småbolagen, eftersom de hellre anställer specialister.

– Vi kan exempelvis både kvalitet, formulering, biologi och kemi, allt sånt som småbolagen behöver. Vi kan sitta var som helst i kedjan men vi är dåliga på att tala om det. Vi är en outnyttjad resurs.

Tuulikki Lindmark menar att vi i dagens utbildningar inte bara kan springa efter vad apoteken vill ha och behöver.

– Plantskolan, i form av hur Pharmacia och Astra fungerade tidigare, måste ner på universitetsnivå nu. Det kräver att vi har kvar mycket kemi och biologi i utbildningarna och då kan vi inte bli för mycket generalister.

Mest läst