Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Växtkraft i fokus på möte

Sveriges Farmaceuter laddar för sitt hittills andra rådsmöte som ska ha temat "att växa". Apotekarna Lisbeth Bolin och Cecilia Bernsten bidrar med externa perspektiv.

Det var vid fullmäktige 2012 som beslut fattades att förbundets fullmäktigemöten ska hållas vartannat år i stället för som tidigare varje år.

Under mellanåren hålls istället så kallade rådsmöten, där formella beslut inte fattas. I år är det dags för rådsmöte i Uppsala den 20-21 november.

Temat för mötet i år är ”att växa”. Mötesdeltagarna kommer i grupper att diskutera hur professionen, arbetsmarknaden, individen och förbundet kan förmås att växa.

Ett antal externa gäster medverkar också med presentationer. I år deltar Lisbeth Bolin, apotekare och kommunpolitiker (C) i Håbo kommun. Hon är ordförande i kommunens vård- och omsorgsnämnd.

Lisbeth Bolin har en lång karriär inom Apoteket AB bakom sig. Hon kommer bland annat att ge sin syn på var den farmaceutiska professionen behövs och hur professionen kan bli mer synlig.

Apotekaren Cecilia Bernsten, tidigare förbundsordförande och även hon numera pensionär, kommer närmast från en tjänst på Läkemedelsverket. Hon kommer bland annat att tala om behovet av farmaceutisk kompetens på kommunal nivå.

Mats Lindström från undersökningsinstitutet Novus kommer också att medverka och tala om medlemsrekrytering, hur man engagerar fler förtroendevalda med mera.

För mer information om rådsmötet, se Sveriges Farmaceuters hemsida.

Andra läser