Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler än i fjol fick fyra veckor i rad

38 procent av Sveriges Farmaceuters medlemmar på apotek fick fyra veckors sammanhängande semester i år, enligt förbundets enkät.

Sveriges Farmaceuter frågade i en enkät tidigare i höst, precis som för ett år sedan, sina apoteksverksamma medlemmar hur deras sommarsemester utföll i år. Svarsfrekvensen var precis som i fjol mycket hög.

38 procent av de svarande angav att de i år fått fyra veckors sammanhängande semester, en ökning med 5 procentenheter från i fjol.

Fler än i fjol angav också att de i år fått möjlighet att fritt ange önskemål om sin semesters längd – 73 procent jämfört med 66 procent i fjol.

Förbundet och arbetsgivarorganisationen Almega har sedan de senaste avtalsförhandlingarna 2013 fört en dialog kring vad som krävs för att möjliggöra fyra veckors sammanhängande semester.

– Dessa diskussioner har tyvärr inte lett till något konkret. Däremot har förbundet drivit en kampanj för fyra veckors semester och det kan mycket väl vara så att de enskilda arbetsgivarna tagit intryck av den och att det avspeglas i enkätens utfall. Våra akademikerföreningar vittnar om att företagen har varit väl medvetna om kampanjen, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Även om fler farmaceuter alltså fått fyra veckors sommarsemester i rad i år än i fjol, är andelen personer som fått semester helt enligt önskemål oförändrat från förra året – 57 procent.

– Även om arbetsgivaren har vissa skyldigheter att försöka gå de anställda till mötes, är det ytterst så att arbetsgivaren äger beslutet i det enskilda fallet, säger Viktoria Juzovitskaja, förbundsjurist på Sveriges Farmaceuter.

Enkäten visade också på en mycket hög kännedom om 4 veckor-kampanjen hos förbundets medlemmar.

Förbundet analyserar nu utfallet av enkäten mer i detalj och ska bland annat undersöka resultaten per apoteksaktör. Svensk Farmaci skriver mer när denna analys är färdig.

– Vår kampanj var lyckad, de frågor förbundet drev kring förbättrade semestervillkor för apoteksfarmaceuter gav eko i branschen. Men mycket återstår självklart att göra i frågan, säger Ervin Alic, kampanjansvarig på Sveriges Farmaceuter.

Mest läst