Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Behov av farmaceut i industrin spås öka

Behovet av farmaceuter i läkemedelsindustrin kommer att förändras – men totalt sett antagligen öka. Det tror Pär Tellner, apotekare och direktör på EFPIA, som analyserat frågan.

I slutet av oktober höll han en presentation på den portugisiska apotekarkongressen i Lissabon om, bland annat, behovet av industriapotekare och möjligheterna till samarbete mellan läkemedelsindustri och apotek.

Fortsatt kostnadstryck inom läkemedelsproduktionen kommer att leda till mindre tillverkning i Europa, tror han. Men mer komplex produktion, som biologiska läkemedel, kommer att ha större chanser att finnas kvar. Behovet av farmaceuter inom kvalitetsarbete (QA/QC) och produktion kommer dock sammantaget att minska framöver, enligt Pär Tellner.

En ökad regulatorisk börda på senare år har däremot lett till ett stort behov av industrianställda farmaceuter inom regulatory affairs och farmakovigilans. Antalet kliniska prövningar har visserligen minskat i Västeuropa, men ökat i Östeuropa.

Sammanfattningsvis tror Pär Tellner på ett fortsatt konstant högt eller ökande behov av industriapotekare i Europa inom regulatory, farmakovigilans och prövningar.

Det kommer även att uppstå ett allt större behov av apotekare inom det Pär Tellner kallar ”övriga områden”. Ökade krav på uppföljning av behandlingar kommer att öka behovet av apotekare, bland annat när det gäller insamlande av så kallad real world evidence.

De förstärkta etiska regelverken i många länder kommer också att öka behovet av apotekare som jobbar med compliancefrågor, tror han.

Pär Tellner ser också stora möjligheter till ökat samarbete mellan läkemedelsindustrin och apoteken.

– Sådana möjligheter finns bland annat när det gäller program för patientsupport för att öka adherence, insamling av real world-data och kring nya leveranskanaler, säger han.

Andra läser