Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbund tar plats i högnivågrupp

Sveriges Farmaceuter har för första gången erbjudits representation i den Nationella läkemedelsstrategins högnivågrupp.

Inom kort väntas regeringen fatta beslut om en förnyad nationell läkemedelsstrategi (NLS).

Arbetet kommer, enligt vad Svensk Farmaci erfar, även fortsättningsvis att ledas av en högnivågrupp ledd från Socialdepartementet.

Till högnivågruppen finns också en expertgrupp knuten, vars uppgift är att bereda förslag till förändringar i NLS och den tillhörande handlingsplanen.

Sveriges Farmaceuter har nu fått besked från Socialdepartementet att man för första gången erbjudits representation i både högnivågruppen och expertgruppen.

Förbundsordförande Kristina Fritjofsson har vid flera tillfällen framfört detta önskemål till företrädare för departementet. Och nu blir det alltså så.

– Det är mycket glädjande att vi farmaceuter nu kan vara med och påverka NLS på dess högsta nivå, säger Kristina Fritjofsson.

Vilka personer som kommer att företräda förbundet är ännu oklart.

Andra läser