Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uggla i rustning beskyddade apotek

FARMACIHISTORIA: Ugglan på Drottninggatan i Stockholm är det apotek i Sverige som legat längst på samma plats – sedan 1798. Nu uppmärksammar Nordiska muséet dess föregångare Armerade Ugglan.

Nuvarande Apoteket Ugglan på Drottninggatan, som tillhör Apoteket AB, har en färgstark historia. Bland annat avled författaren August Blanche inne på apoteket 1868. Konstnären och författaren Albert Engström, som hade en bror som var apotekare, använde interiörer från Ugglan i sina skämtteckningar.

Apoteket Ugglans historia går tillbaka ända till 1760. Då utfärdades ett kungligt privilegium för ett apotek med namnet Elgen, som skulle etableras på Hötorget nr 1 i Stockholm.

Men apotekaren Pehr Schulzen tyckte att det var besvärligt att sätta upp en skylt med en älg, så han anhöll om tillstånd att få ändra apotekets namn.

Och han fick klartecken. “I stället för en elg få som skylt utsätta Minarvae sinnebild förestäld genom en armerad uggla, stående på aesculapii staf och tillika på en lans”, meddelade Medicinalverket.

Apoteket fick således heta Armerade ugglan. Den skylt som Schulzen en gång satte upp, en uggla i trä i förgylld rustning, har i oktober utsetts till månadens föremål på Nordiska muséet i Stockholm.

På muséets webbplats går det att läsa mer om skylten och apoteket Armerade ugglan.

1798 flyttades apoteket Armerade Ugglan till Drottninggatan 59, och knappt 100 år senare, 1895, ändrades namnet till endast Apoteket Ugglan.

Andra läser