Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt nordiskt nätverk av farmaceuter

På svenskt initiativ har en nordisk samarbetsgrupp för farmaceuter inom barnonkologi startat.

Initiativtagare är Ranaa El Edelbi, apotekare och doktorand verksam vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Den nya gruppen, NOPHO Pharmacists, är en del av NOPHO, Nordiska sällskapet för pediatrisk hematologi och onkologi.

– Syftet med gruppen är att optimera läkemedelsbehandlingen och patientsäkerheten för barnonkologiska patienter. Vi har ett nära samarbete med läkarna i NOPHO:s farmakologigrupp och NOPHO:s sjuksköterskegrupp NOBOS. Vi har precis slutfört vårt första utkast av nordiska extravaseringsriktlinjer och ska träffas för tredje gången i Norge nästa månad, berättar Ranaa El Edelbi.

– Vi är totalt nio personer från Norge, Sverige, Danmark och Finland i farmaceutgruppen. Här finns iordningställande farmaceuter från barnonkologiska avdelningar, kliniska apotekare, forskningsapotekare och avdelningsapotekare. Det vi har gemensamt är att vi alla jobbar inom barnonkologin.

– Eftersom vi alla har olika bakgrunder kompletterar vi varandra, speciellt när vi arbetar med olika utredningar, riktlinjer och annat inom barnonkologin. Varje månad har vi ett möte via länk för att följa upp arbetet, säger Ranaa El Edelbi, som fick idén att starta gruppen efter några års deltagande på NOPHO-konferenserna som enda apotekare.

Mest läst