Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många vill se generisk förskrivning trots att Läkemedelsverket säger nej

Nästan alla tunga remissinstanser går emot Läkemedelsverket och vill se generisk förskrivning. Men E-hälsomyndigheten, som väntas få en tung roll vid en eventuell implementering, backar upp LV.

Läkemedelsverkets rapport från i våras som avvisar ett införande av generisk förskrivning har som vi skrivit tidigare väckt många reaktioner.

Redan i våras skickade berörda aktörer sina synpunkter i remissvar till verket.

Nu genomförs en andra remissrunda, denna gång har aktörerna skickat sin input till Socialdepartementet.

Svensk Farmaci har gått igenom remissvaren.

Det står klart att en klar majoritet av de tyngre instanserna är kritiska mot Läkemedelsverkets slutsats och istället förespråkar att generisk förskrivning införs.

Bland de som vill se generisk förskrivning finns Socialstyrelsen, TLV, SKL, Läkarförbundet, Nepi, FGL, Tandläkarförbundet, Sveriges Farmaceuter, Vårdförbundet och Lif. De senare argumenterar dock för ”förskrivning av utbytesgrupp” snarare än generisk förskrivning.

Den enda myndighet som backar upp Läkemedelsverket i sin slutsats är E-hälsomyndigheten. Distriktssköterskeföreningen och några av patientföreningarna gör det också.

Reumatikerförbundet, Sveriges apoteksförening och Unionen uttrycker i sina remissvar inte ett tydligt ja eller nej i frågan.

Mest läst