Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV vill ha generisk förskrivning

TLV sågar Läkemedelsverkets förslag att inte införa generisk förskrivning. Myndigheten menar att det skulle innebära många fördelar utöver patientsäkerhetsfrågan.

Sveriges två tyngsta myndigheter på läkemedelsområdet är på total kollissionskurs i frågan om generisk förskrivning. Idag kom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLVs, remissvar till socialdepartementet på Läkemedelsverkets utredning.

Det riktigt blänker om formuleringarna i remissvaret, så skarpa är de, när TLV totalsågar Läkemedelsverkets slutsatser.

Läkemedelsverket rekommenderar i sin utredning till exempel ett generiskt förhållningssätt istället för generisk förskrivning.

– Vi tycker inte att de har beskrivit vad det generiska förhållningssättet egentligen är tänkt att vara och hur det skulle påverka, säger Sofia Wallström, generaldirektör för TLV.

Istället framhåller TLV att dagens regelverk skapar onödiga hinder vid förskrivningen av utbytbara läkemedel.

– Vi menar att det redan i dag i praktiken fungerar som generisk förskrivning, men att förskrivaren tvingas välja en tillverkare, som man ändå vet kommer att bytas ut. Vi tycker att det vore bra att undanröja de här problemen i dagens system. Vi är övertygade om att det skulle förenkla både för förskrivarna och farmaceuterna på apotek, säger hon.

Där Läkemedelsverket argumenterar att det inte finns några bevis för att generisk förskrivning skulle förbättra patientsäkerheten, menar TLV att man inte har tänkt tillräckligt långt. TLV håller visserligen med om att bevisen saknas, men menar att generisk förskrivning ändå påverkar patientsäkerheten i rätt riktning.

– Om det överensstämmer vad man får på apoteket över disken med det som är förskrivet på receptet så tar det nog bort en väsentlig del av osäkerheten för patienten, säger Sofia Wallström.

TLV menar därför att generisk förskrivning är det logiska steget att ta nu för Läkemedelssverige och att det vid sidan om patientsäkerhetsfrågan skulle förbättra priskonkurrensen, förenkla förskrivning för vårdpersonal med internationell grundutbildning, underlätta vidareutbildning med mera.

– Det finns kostnadsbesparingar av generikautbytet och att ta det hela vägen ut skulle innebära att man förstärker de effektiviseringarna. Vi tycker att det är ganska klart att det finns uppenbara fördelar och vi har svårt att se att de argument som finns i rapporten visar att nackdelarna överväger, säger Sofia Wallström.

Dessutom poängterar TLV, som en direkt passning till Läkemedelsverket, att det inte heller finns några belägg för att generisk förskrivning försämrar patientsäkerheten.

– Det är ju där man hamnar. Vad ska bevisas och vem ska bevisa det. Vi gör en bedömning utifrån ett ganska konkret tillämpningsperspektiv och då är patientsäkerheten en självklar grundfråga, men det finns många andra frågor i detta också, säger Sofia Wallström.

Hon vill dock tona ner konfliktscenariot mellan de båda myndigheterna trots att de har diametralt olika uppfattning i denna fråga.

– De ser en annan typ av lösning än vad vi gör, men vi har ju haft, och har fortfarande, ett gemensamt arbete utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv att säkerställa att det generiska utbytet i Sverige fungerar så bra som möjligt. Och det är ett delat ansvar mellan oss, säger hon.

Nu ligger ärendet på regeringens bord som ska fälla avgörandet om det blir generisk förskrivning i Sverige eller inte.

Andra läser