Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Ny plattform ett stort steg tillbaka”

Institutet mot mutor menar att de apoteksaktörer som lämnar den detaljerade etiköverenskommelsen med LIF för en mer övergripande etikplattform gör ett misstag.

Att lämna den detaljerade etiköverenskommelsen som reglerar samverkansformer mellan läkemedelsindustrin och apotekens medarbetare för den mer övergripande etikplattformen hos Sveriges Apoteksförening är enligt Institutet mot mutors bedömning att gå kräftgång i etikens vatten.

– Det verkar som ett stort steg tillbaka i en utveckling som vi inom väldigt många branscher ser att man fortsätter att jobba aktivt framåt, säger Helena Sundén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor.

Etiköverenskommelsen med läkemedelsföretagen har detaljerade regler och exempel över områden som sammankomster, konsultation, produktinformation, utbildning, förtäring, kostnader, ersättningar, sponsring med mera. I Sveriges Apoteksförenings etikplattform beskrivs de etiska principerna istället översiktligt i termer av att följa gällande lagstiftning, sträva efter en öppen och trovärdig relation med externa intressenter, ha ett aktivt arbete mot mutor och så vidare. Det, menar Helena Sundén, är fel väg att gå.

– Det vi vet är att bolag som har att förhålla sig till regelverk och policys behöver så handfasta och praktiska exempel som möjligt som är tillämpbara på deras specifika bransch. Så är det så att man tar ett steg tillbaka och inte tycker att man är i behov av tydliga exempel så finns det ju en jättestor risk att man inte vet vad man ska förhålla sig till, säger hon.

Hon menar att utvecklingen inom apoteksbranschen går stick i stäv med utvecklingen i resten av samhället.

– Fler och fler aktörer och intressenter går samman och verkar för att man har tydliga regler så att alla parter på alla sidor om avtalen vet vad man ska förhålla sig till. Utifrån mitt perspektiv låter det som en kontraproduktiv utveckling i förhållande till hur samhället utvecklar sig i övrigt på detta område, säger hon.

Apoteksaktörer som Apoteksgruppen och Apotek Kronan, som har sagt upp etiköverenskommelsen med läkemedelsföretagen, har som ett argument framfört att Sveriges Apoteksförenings etikplattform omfattar alla leverantörer, inte bara läkemedelstillverkare.

– Om det är fler aktörer som är anslutna så är det i sig bra, men det förutsätter ju också att det finns någon substans i det man ansluter till. Att bara säga att vi ska följa lagen är ju en självklarhet. Det som vi ser som utmaningen där ute är hur man ska förhålla sig i branschspecifika situationer. Och det viktiga är att det finns tydliga exempel så det är lätt att göra rätt, säger Helena Sundén.

Hon menar att det är olyckligt om apoteksbranschen bryts upp i olika grupperingar med olika etiska riktlinjer att förhålla sig till.

– Det är viktigt att alla bestämmer sig för att leva efter samma spelregler utifrån aspekten korruption. Det handlar både om att konkurrera på lika villkor, men också om att bibehålla det goda förtroendet för branschen i stort.

Mest läst