Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Magläkare kritiska till Losec i allmän handel

Sveriges magläkare menar att Läkemedelsverkets beslut att tillåta Losec i vanliga affärer ökar risken för felanvändning på flera sätt. Dels på grund av att patienterna tar till en för kraftig behandling mot sina symtom och dels att de riskerar att fastna i en felaktig långtidsanvändning.

Svensk Gastroenterologisk Förening är mycket kritiska till Läkemedelsverkets beslut att tillåta vanliga affärer att sälja Losec.

– Vi tycker att det är ett olyckligt beslut. För att sälja ett läkemedel i dagligvaruhandeln ska det vara ett preparat som inte är behäftat med några medicinska risker och vi tycker inte att Losec är ett lämpligt preparat ur den synpunkten, säger Marie Carlson, ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förening.

Marie Carlson vänder sig också emot den reklamkampanj som Astrazeneca kör för Losec i TV4 samband med det populära programmet Solsidan.

– Jag reagerade ganska starkt på att budskapet var att man skulle ta det vid lite halsbränna. Det är inte det preparatet man ska ta i första hand vid de symtomen, säger hon.

Hon menar att det finns en uppenbar risk att Losec i allmän handel kommer att öka problemen med både med medicinering på felaktig indikation och långtidsanvändning på grund av att det är svårt att sluta.

– När vi behandlar patienter med protonpumpshämmare så har vi ett avtal med patienten om att de får prova en kur och sedan gör vi en klinisk utvärdering av effekten. Vi hjälper också patienter att trappa ut behandlingen och det kan vara ganska jobbigt för dem, den enklaste vägen är ju då att fortsätta ta läkemedlet på lång sikt, säger hon.

Om behandlingen sker på felaktig indikation kan allvarliga symtom lindras tillfälligt och den korrekta diagnosen fördröjas, menar hon.

Det finns också uppgifter, bland annat från amerikanska FDA, om att långtidsanvändning av protonpumpshämmare ökar risken för frakturer, försämrar upptaget av vissa näringsämnen och ökar risken för maginfektioner. Marie Carlson kan i varje fall bekräfta den förhöjda risken för maginfektioner och menar att det är en tillräcklig varningsklocka för att vara försiktig med dessa medel.

– De finns en oro för långtidseffekter. Därför är det endast enstaka patienter som man låter stå kvar på så låg dos som möjligt om de har så svåra magsår eller esofagiter att man inte kan avbryta, men då har man dem ju under läkaruppsikt, säger hon.

Losec har dock funnits relativt lättillgängligt receptfritt på apotek i över 15 år. Men Marie Carlson menar att det är en väldig skillnad på en vanlig affär och ett apotek.

– På apotek finns det ju en kunnig personal och vi får ofta höra av patienter att de har fått en förpackning och sedan råd om att uppsöka läkare om det inte blivit bättre. De har ju ändå en kunskap och en utbildning att kunna guida patienterna. Det är också ett signalvärde i att det bara går att köpa på apotek, finns det i vanliga affärer är ju signalen att det inte är någon fara med det, säger hon.

Andra läser