Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ännu ett dos-överklagande i mellansvenskt kluster

Ännu är inte sista ordet sagt om de sju mellansvenska landstingens val av Svensk Dos för dosleveranserna. Apotekstjänst har skickat in en andra överklagan, nu till Kammarrätten i Stockholm.

I januari meddelade sju mellansvenska landsting (”Sjuklövern”) att Uppsalabaserade Svensk Dos AB vunnit deras aktuella upphandling av dostjänster.

Apotekstjänst överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala, men som vi skrev förra veckan avslog rätten denna ansökan om överprövning.

I domen fastslogs även att upphandlaren har lagligt stöd för att ställa krav på leverantören att denna ska använda stora förpackningar, för att på så vis hålla nere priset per tablett.

Nu har Apotekstjänst skickat in ett överklagande av Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm.

Apotekstjänst yrkar i första hand på rättelse via en ny granskning av anbuden, och att Svensk Dos anbud då förkastas. I andra hand yrkar man på ny upphandling.

Bolaget beskriver Förvaltningsrättens domskäl som ”undermåliga eller (att de) helt saknas”.

Apotekstjänst anser bland annat att Svensk Dos AB inte uppfyllt skallkraven avseende underskrift och avseende ekonomisk ställning och kapital.

Dessutom anser man att landstingens krav på förpackningsstorlek strider mot Lagen om offentlig upphandling, LOU.

För att Kammarrätten ska ta upp ärendet krävs prövningstillstånd. Domstolen hade i skrivande stund inte tagit ställning i den frågan.

Mest läst