Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Inget skäl förbjuda ämnen av hälsoskäl”

Läkemedelsverket ser ingen anledning att av hälsoskäl förbjuda cykliska silikoner. Men det är inte omöjligt att det framöver blir aktuellt att sätta ett tak på koncentrationerna.

Svensk Farmaci ringde upp Tomas Byström, utredare på Läkemedelsverket, med anledning av Apoteket AB:s kampanj mot så kallade cykliska silikoner.

Kampanjen har fått kritik från branschföreningen KTF och konkurrenten Apotek Hjärtat, men Apoteket har försvarat den.

Hur ser Läkemedelsverket på ämnesgruppens förekomst i kosmetiska produkter i dagsläget?

– Sammanfattningsvis ser vi ingen anledning att av hälsoskäl förbjuda eller ta bort de här ämnena helt och hållet. Men det är inte omöjligt att det blir aktuellt att sätta ett tak på koncentrationer för cyklopentasiloxan utifrån resultaten i vetenskapliga kommitténs (SCCS) utredning. Detta kommer i så fall att införas i EU-reglerna för kosmetiska produkter. Det finns dock inga konkreta förslag på detta i nuläget, säger Tomas Byström.

– Ämnet cyklotetrasiloxan utreds för närvarande vilket kan föranleda regeländringar även för detta ämne. Detta ämne är dock inte särskilt vanligt i kosmetiska produkter på marknaden i dagsläget.

Att ämnena är ogynnsamma i ett miljöperspektiv är inte omtvistat.

– Vi vet att ämnena blir kvar i miljön under överskådlig tid. Miljöeffekterna är dock en fråga för Kemikalieinspektionen att värdera. Debatten kring de här ämnena har pågått under några år. Ett stort ansvar ligger idag på tillverkarna och en viss självsanering har skett i branschen just med hänvisning till miljöskäl, säger Tomas Byström.

Hur ser ni på att ett enskilt företag ”går före” som Apoteket gjort i det här fallet?

– Att ett företag agerar på eget initiativ har vi inga synpunkter på. Konsumentupplysning är bra. Men, generellt uttryckt, att låta påskina risker som det inte finns vetenskapligt stöd för är inte rimligt. Det finns också en EU-förordning som säger att man inte får svartmåla produkter som uppfyller reglerna. Om det varit så i detta fall är en bedömningsfråga, ytterst för Konsumentverket.

Ingen av de inblandade myndigheterna har fattat något beslut om tillsyn av den aktuella kampanjen.

Mest läst