Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Etikavtal kan överleva utan apoteksföretagen

I fredags diskuterade läkemedelsbranschen och farmaceuternas fackförbund etiköverenskommelsens framtid. Sveriges apoteksförening var inbjuden men deltog inte vid mötet. SFa och Unionen hoppas att avtalet kan leva vidare även om apoteksbranschen lämnar.

2009 tecknade Lif och apoteksbranschens aktörer en överenskommelse som relativt detaljerat reglerar samverkansformer mellan läkemedelsindustrin och medarbetare på apotek.

Som vi skrev i september har Apoteksgruppen och Kronans Apotek ensidigt sagt upp etiköverenskommelsen, med hänvisning till att apoteksbranschen nyligen antagit en egen etisk plattform.

”Jag skulle bli förvånad om vi är den sista aktören som säger upp överenskommelsen”, sa Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronan, i en av våra artiklar.

I fredags hölls ett möte där avtalsparterna Lif, FGL, Sveriges Farmaceuter och Unionen diskuterade överenskommelsens framtid. Branschföreningen Sveriges Apoteksförening var också inbjuden men valde att inte närvara.

Vid mötet deklarerade Sveriges Farmaceuter och Unionen att förbunden, även om apoteksbranschen faller ifrån, vill att etikavtalet uppdateras och lever vidare.

– Apoteksbranschens nya etikplattform är väldigt bred och liknar en grundläggande avsiktsförklaring. Vi har ju medlemmar inom både läkemedelsindustrin och apoteksbranschen och vi ser ett behov av riktlinjer som ger betydligt tydligare vägledning än så till båda grupperna och som talar om var gränserna går. Annars går något förlorat, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

– Även om avtalet inte får samma tyngd utan apoteksaktörernas medverkan finns en poäng att det lever vidare. Därför skriver vi gärna under en uppdaterad version av avtalet. Unionen resonerade på samma sätt som oss under mötet, fortsätter hon.

Lif väntas ta ställning till etiköverenskommelsens framtid vid ett styrelsemöte i början av november.

Mest läst