Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“LV förtjänar mer stabil situation”

REPLIK: Att jag lämnar Läkemedelsverket beror delvis på att jag inte delar vissa värderingar och ageranden som flera i verksledningen gett uttryck för och gjort, skriver Karin Hååg, direktör på Läkemedelsverket, apropå uttalanden av den tillförordnade generaldirektören Inger Andersson här på sajten häromdagen.

Jag blir förvånad över på vilket sätt tf GD Inger Andersson väljer att kommentera det faktum att jag byter jobb och om övriga som lämnar verksledningen. Jag vill klargöra att jag lämnar efter eget val. Jag har fått möjlighet till ett mycket intressant jobb vid Finansdepartementet och med över 20 års erfarenhet av statsförvaltningen ser jag med både stolthet och glädje fram emot detta.

Jag får nu en central möjlighet att påverka frågor som rör styrning, ledning och organisation av statlig förvaltning och inte minst effektivisering av densamma.

Att jag väljer att lämna min tjänst som tillsynsdirektör och min plats i verksledningen hänger dock också samman med att jag inte delar vissa värderingar och ageranden som en del av verksledningen gett uttryck för och gjort.

Mitt arbete som direktör på Läkemedelsverket under fyra år har på många sätt varit stimulerande. Läkemedelsverket har i sina medarbetare en oerhörd kompetens och ett väldigt viktigt uppdrag för att bidra till en bättre hälsa. Omvärlden förändras dock allt snabbare och detta ställer högre krav på både myndighetens roll i samhället och dess kostnadseffektivitet.

Läkemedelsverket behöver därför få en mer stabil situation på ledningsnivå. En verksamhet av denna storlek och komplexitet behöver ha en förmåga att kunna planera långsiktigt och göra strategiska val. Denna förmåga är svag idag.

Karin Hååg, direktör, Läkemedelsverket

Andra läser