Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

1177-samtal kopplas till apotek i ny Luleå-studie

Personer som ringer 1177 kan i november kopplas vidare till apotek inom ramen för en ny studie. Sveriges Farmaceuter välkomnar initiativet men har synpunkter på studiens design.

Studien, ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Sjukvårdsrådgivningen och Apoteket AB, ska genomföras i november.

Då kommer personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård att slumpvis erbjudas vidarekoppling till receptarier eller apotekstekniker vid Apotekets rådgivningstjänst för ytterligare rådgivning.

Sedan ska resultatet jämföras mellan gruppen som fick vanlig rådgivning via 1177 och gruppen som kopplades vidare till apotek.

– Vi kommer att jämföra hur nöjda patienterna var med den vård de fick och om det blev någon skillnad mellan grupperna gällande symtomlindring och om behovet att träffa en läkare minskar när man har fått rådgivning från apoteket, säger Silje Gustafsson, omvårdnadsforskare på Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten Kostnader och produktion i primärvårdens vårdval, utgiven av Sveriges läkarförbund, hade 13 procent av alla läkarbesök i primärvården kunnat hanteras på apoteksnivå.

I Sverige motsvarar detta 1 820 000 läkarbesök årligen till en kostnad på cirka 3,3 miljarder per år.

– Det är enorma summor det handlar om. Att behandla saker på rätt nivå frigör kompetens och resurser till personer med svår sjukdom, säger Silje Gustafsson.

Sveriges Farmaceuter är positivt till att studien genomförs.

– Det är välkommet att vårt bidrag i vårdkedjan utvärderas. Det kan bana väg för att fler patienter slussas till apoteken, vilket kan avlasta vården. Det skulle göra apoteken till en ännu tydligare resurs i vårdkedjan, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på förbundet.

Hon har dock synpunkter på studiens upplägg.

– Vi tycker att studiens design hade varit bättre och mer renodlad om patienterna i apoteksarmen per definition fått tala med farmaceuter. Som jämförelse är ju de som ger råd på 1177 sjuksköterskor och inte undersköterskor.

– Sedan behöver vi veta mer om studiens upplägg i detalj. Utifrån det som beskrivits kan man fundera över möjligheterna att uppnå statistiskt signifikanta skillnader i utfall, säger Clary Holtendal.

Andra läser