Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ökat intresse och mer pengar till malaria

Nobelpriset i medicin, som i år till hälften går till kinesiskan Youyou Tu för sina upptäckter rörande en ny terapi mot malaria, kan göra så att kampen mot malaria intensifieras, hoppas Göte Swedberg, som själv forskat på malaria sedan mitten av 1980-talet.

Kinesiska forskaren Youyou Tu har utgått från traditionella kinesiska örtmedicinska recept och vidareutvecklade dessa till modern medicinsk vetenskap. Växten Artemisia blev grunden till vad som blev en verkligt framgångsrik malariamedicin, med namnet artemisinin.

– Som läkemedel har artemisinin revolutionerat behandlingen. Det provades först i Sydostasien på 1990-talet och introducerades i Afrika i början av 2000-talet. Fram till dess steg antalet malariafall men efter introduktionen sjunker det mätbart, säger Göte Swedberg, universitetslektor vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet och forskare inom malariaområdet sedan mitten av 1980-talet.

Tack vare artemisinin är malaria en i stort sett en behandlingsbar sjukdom idag, och det är verkligen motiverat att ge Nobelpriset för det, tycker Göte Swedberg.

– Trots det är det fortfarande en vanlig och allvarlig sjukdom. De senaste siffrorna tyder på att runt en halv miljon människor, framför allt barn, dör av malaria varje år, säger Göte Swedberg.

Problemen som kvarstår är att tidigt ställa diagnos och att distribuera läkemedel dit där de behövs mest, ofta långt ut på landsbygden. Där bidrar WHO och Gates Foundation med stora summor pengar för att förbättra och säkerställa distribution.

Framställningen av artemisinin sker fortfarande ur växtextrakt. Försök har gjorts med rent kemisk framställning, och genom att bakterier och svampar producerar det, men dessa försök har inte lyckats riktigt.

Resistens förekommer, framför allt i Sydostasien, men är inte så allvarlig, menar Göte Swedberg.

– Resistens försvårar behandlingen men är egentligen inget stort problem. Dosen måste ökas och behandlingen måste pågå under något längre tid under läkarkontroll, det är det enda.

– En anledning till att inte minska på anslagen till malariabekämpning är just att vara uppmärksam i de områden där begynnande resistens uppkommer, till exempel i Kambodja, och sätta in extra insatser där. Även i Afrika ser vi en viss minskning i effekt, men inte lika påtagligt, dock tillräckligt för fortsatt hög vaksamhet.

Göte Swedberg tycker att ett Nobelpris borde innebära att malariaområdet får mer uppmärksamhet, och att fler donatorer och organisationer vill skjuta till mer pengar. För det finns fortfarande mycket att göra.

– Det handlar om att sätta in förebyggande åtgärder för att bekämpa myggorna, till exempel genom att få bort stillastående vatten och bättre sanitära förhållanden.

– Sedan handlar det om att upptäcka sjukdomen i tid, ställa diagnos och få ut behandlingen dit där det behövs. Helt enkelt att stärka upp hälso- och sjukvård på landsbygden i drabbade länder, säger Göte Swedberg.

Andra läser