Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

VGR inför slutenvårdsdos i hela regionen

Västra Götalandsregionen inför dosläkemedel på alla inneliggande patienter – där det passar. "Patientsäkerheten ökar och det sparar tid för sköterskorna", säger Marie Rasmuson, chef för Sjukhusapoteket VGR.

Det är patienter som ligger inne mer än två dygn som kan bli aktuella för slutenvårdsdos. Patienten ska ha någorlunda stabil medicinering och mycket perorala läkemedel.

– Därför blir det nog mest aktuellt på avdelningar som medicin, neurologi, geriatrik och psykiatri. Intensivvårdsavdelningar, med mycket intravenösa läkemedel, är inte aktuella just nu, säger Marie Rasmuson.

Anledningen till att införa slutenvårdsdos är dels att öka patientsäkerheten i läkemedelsbehandlingen, men också för att det frigör tid för sköterskorna.

– Vi vet att det finns mänskliga felkällor i läkemedelshanteringen. Det händer att man plockar fel och delar ut fel läkemedel. Mätningar på bland annat Universitetssjukhuset i Hamburg i Tyskland visar på ökad kvalitet och färre fel med slutenvårdsdos.

Slutenvårdsdos sparar inga pengar för de enskilda klinikerna, enligt Marie Rasmuson, men i ett helhetsperspektiv kan det spara pengar då förhoppningen är att sjukhusinläggningar på grund av läkemedelsrelaterade problem, LRP, ska bli färre.

– Sen frigör det också tid för sköterskorna som de istället kan använda till patienterna. Förhoppningsvis kan det täcke upp lite för den brist på sjuksköterskor vi upplever just nu.

Införandet berör cirka 3 600 vårdplatser, motsvarande ungefär 80 procent av det totala antalet vårdplatser. Enligt Öppna jämförelser 2012 är den genomsnittliga behandlingstiden i VGR 5,65 dagar, vilket skulle motsvara att ungefär 232 000 patienter skulle bli aktuella.

Dosmaskiner ska upphandlas och placeras på de fyra största sjukhusen i VGR, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norra Älvsborgs länssjukhus, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus, och målsättningen är att komma igång mot slutet av 2016 eller början av 2017.

– Vi vill göra det här i egen regi för vi ser det som en fördel att vi själva har kompetensen i vår egen organisation, att vi successivt kan utveckla verksamhet och IT-stöd samt att de olika sjukhusen kan vara ”back up” för varandra. Det kommer också kräva ett omfattande förankringsarbete hos våra medarbetare och det tror vi går lättare om vi själva driver det, säger Marie Rasmuson.

Kommer ni behöva anställa mer personal?

– Ja, vi kommer att anställa både farmaceuter och annan driftpersonal, säger Marie Rasmuson.

Mest läst