Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

EES byter till Sfinx för interaktioner

I november 2015 börjar preliminärt utvecklingsarbete med att införa Sfinx:s interaktionsdatabas i EES istället för den amerikanska data som funnits med sedan början av EES.

På eHälsomyndigheten är man i slutfasen av utredningsarbetet för att kunna byta till Sfinx:s interaktionsdatabas i EES, som används som elektroniskt expertstöd på de svenska apoteken, som Svensk Farmaci har skrivit om tidigare.

– Det kvarstår några avtalstekniska bitar och att reda ut vissa ansvarsförhållanden, men egentligen är det inga konstigheter, säger Fredrik Cassinger, enhetschef på eHälsomyndigheten.

Målet är att vara klar med utredningsarbetet i oktober/november, för att sen kunna trycka på knappen och starta utvecklingsarbetet. I det skedet handlar det om att få Sfinx och EES att prata med varandra. Någon exakt datum när det arbetet ska vara klart vill Fredrik Cassinger dock inte ge.

Både apoteksaktörer och Apoteksföreningen är positiva till bytet till Sfinx, enligt Fredrik Cassinger, för att hela vårdkedjan ska ha samma information. Bytet kommer dock att kräva viss justering i apoteksledet.

– Vi kommer att ha ett nära samarbete med apoteken så de i sin tur kan ställa krav på sina recepthanteringssystem att de justeras.

Det är Stockholm läns landsting, SLL, som äger Sfinx-informationen. Det är också via SLL som eHälsomyndigheten integrerar den nya interaktionsdatabasen i EES.

– Vi har ett nära samarbete i utredning för att säkerställa att apoteken får tillgång till Sfinx interaktioner på ett säkert och kontrollerat sätt, säger Fredrik Cassinger.

Bakgrunden till bytet är att Läkemedelsverket i en utredning 2011 förordade ett byte till Sfinx eftersom vården använder denna. Verket kom också fram till att Sfinx på fyra punkter är bättre än EES.

– Det finns en stor fördel och samhällsnytta att professionen både i vården och på apoteken använder samma information.

Mest läst