Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Guido Rasi blir nygammal chef på EMA

Det blir (troligen) italienaren Guido Rasi som återkommer som högsta chef på EMA. Det står klart efter att EMA:s styrelse idag, efter ett extrainsatt styrelsemötet, nominerat honom utifrån den kandidatlista som EU-kommissionen föreslagit.

Som Svensk Farmaci skrev i våras tvingades Guido Rasi sluta som chef för det europeiska läkemedelsverket EMA. En konkurrent till jobbet, bulgaren Emil Hristov, menade att rekryteringen inte hade gått rätt till och fick honom avsatt.

Och nu har rekryteringen gjorts om. EU-kommissionen satte samman en lista med namn på lämpliga kandidater, som EMA:s styrelse bearbetat och intervjuat. Vid ett extrainsatt styrelsemöte idag torsdag 1 oktober, har styrelsen enats om att åter föreslå Guido Rasi som högste chef.

Innan han officiellt får uppdraget har han bjudits in för att ge ett uttalande till ENVI, Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Efter det kommer utnämningen verkställas.

– Jag är tacksam för nomineringen och ska arbeta för att vi fortsätter att möta patienternas förväntningar att de ska få tillgång till nya och säkra behandlingsalternativ. Detta kräver att godkännandet av läkemedel inte bara stöder de tidiga stadierna av forskning och utveckling, men också strävar efter att använda “real world data” på bästa sätt under ett läkemedels livscykel, säger Guido Rasi i en kommentar.

Mest läst