Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Han har varit på varje FIP sedan 1988

Ulf Janzon arbetar på MSD i Sverige som Policy & Communications Director. Han har rest till varje FIP-kongress sedan 1988.

Varför åker du till FIP?

– Att åka på FIP är för mig ett sätt att få överblick vad som händer i farmaciområdet. Jag är numera också sekreterar i FIP:s industrisektion, så jag har ett delvis officiellt uppdrag också.

Varför är det viktigt att åka till FIP?

– Det finns flera stora frågor att diskutera där farmaceuter kan göra så mycket mer, till exempel avseende miljön, hur man destruerar läkemedel på ett bra sätt.

– Förfalskade läkemedel är ett annat bra exempel där farmaceuter kan hjälpa till och göra mer. Det är viktigt att diskutera hur vi kan samarbeta bättre där.

– Tjänster på apotek är viktiga, och hur vi visar på nyttan med dessa och hur kan vi ta betalt för dem.

Vad kan industrin ha för nytta av att åka till FIP?

– För mig är det för att förstå hur våra läkemedel passerar på apoteken och den service som de ger patienterna. Det är viktigt för oss att se hur apoteksservicen ser ut och hur apoteken arbetar med service.

– De engelskspråkiga länderna som USA, Australien och Storbritannien har ofta kommit långt och vi kan lära mycket av dem.

Han tycker att det mest intressant vanligtvis är postersessionerna.

– Det ger mycket, en referensram vad som händer inom farmacin runt om i världen.

På lördag ska han vara med i en diskussion om prissättning av läkemedel.

– Det är en väldigt komplicerad fråga. Se på Indien till exempel. Där finns det enorma klyftor mellan de rikaste och de fattigaste. I många länder blir prissättningen ett hinder för tillgång. Det är inte lätt att försöka hitta en mellannivå på priserna för läkemedel.

Mest läst