Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Socialstyrelsen förtydligar farmaceutens roll

I första hand bör information och rådgivning ges av apotekare och receptarie. Det konstaterar Socialstyrelsen i den senaste uppdaterade versionen av handboken ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?”.

Handboken har funnits i tidigare upplagor, men i den senaste är rådgivning på apotek för första gången med som en egen punkt.

Där förtydligas att rådgivning i egenvården på apotek ”endast bör ges av personal med tillräcklig kompetens, och i första hand bör information och rådgivning ges av apotekare och receptarie”.

– Så här tydligt har vi aldrig sett det skrivet förut. Detta kan betraktas som en seger med tanke på hur många gånger vi i förbundet har fört fram farmaceuternas roll och den luddighet som föreligger vad gäller ansvarsfördelning och lagstiftning på apotek, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Hon tycker att det är bra att Socialstyrelsen uppmärksammar farmaceuters roll på apotek, eftersom det är lätt att underskatta de frågor som uppkommer i egenvården.

– Det är ofta ganska kvalificerad rådgivning i egenvården. Därför är det bra att det nu ges ett konkret exempel var farmaceuter kan komma in. Det blir ett klargörande, säger Clary Holtendal.

– Det är också intressant att fundera på hur tillståndsinnehavaren säkerställer tillräcklig kompetens. I dagsläget finns inget enhetligt krav på hur en person har tillskansat sig den kompetens som krävs för att få ge råd i egenvården. Det kan vara allt ifrån den ”riktiga” apoteksteknikerutbildningen till x antal timmars internutbildning hos den egna aktören.

 

FAKTA

I den nya handboken skriver Socialstyrelsen om rådgivning på apotek:

“Information och rådgivning om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till konsumenter ska endast ges av personal med tillräcklig kompetens. I första hand bör information och rådgivning ges av apotekare och receptarie. Om annan personal utför dessa arbetsuppgifter bör apotekets tillståndsinnehavare särskilt säkerställa att dessa personer ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Kravet i lagen innebär också att den personal som ger rådgivning om receptfria läkemedel ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Även apotekare och receptarier ska vara tränade i uppgiften att ge råd om egenvård om det ingår i arbetsuppgifterna.”

Mest läst