Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Mutanklagelser måste undvikas”

Det är oroväckande att Apoteksgruppen sagt upp etiköverenskommelsen med läkemedelsindustrin. Apoteksbranschens nya etikplattform saknar konkret vägledning och innehåller bara tre rader om antikorruption, säger Rikard Pellas, apotekare och compliance officer på Lif.

Svensk Farmaci har ställt frågor till Rikard Pellas med anledning av att Apoteksgruppen ensidigt sagt upp etiköverenskommelsen med läkemedelsbranschen.

Hur ser du på att Apoteksgruppen väljer att säga upp överenskommelsen?

– Jag tycker det är en oroväckande utveckling. Om man inte är nöjd med ett avtal sätter man sig rimligen vid förhandlingsbordet och påpekar vad man anser bör ändras, säger Rikard Pellas.

– Lif har till exempel sett behovet att göra vissa mindre justeringar då den trots allt är sex år gammal. Vi vände oss därför till apoteksföreningen för ett och ett halvt år sedan, eftersom de skulle vara en naturlig ny avtalspart för apoteksbranschen. De fanns inte på plats vid tidpunkten för överenskommelsen.

– Apoteksföreningen visade dock inget intresse i frågan, trots flertalet påstötningar, istället lanserades en etisk plattform.

Hur ser du på den etiska plattform som apoteksbranschen ensidigt tagit fram, i relation till etiköverenskommelsen?

– Det är detta som bekymrar mig. Denna plattform ger inte någon vägledning eller stöd överhuvudtaget utan hänvisar enbart till gällande lagstiftning.

Kan du ge något konkret exempel på viktiga skillnader?

– En grundbult i alla Lif:s överenskommelser är att ge tydlig vägledning för vad som gäller för till exempel ersättningar, sociala aktiviteter, resor, logi och måltider. Så att vi vet att vi samverkar på ett sunt och seriöst sätt med fokus på det vetenskapliga och seriösa aktiviteter. Det skall inte komma på tal att våra branscher skall anklagas för givande eller tagande av mutor eller otillåtna förmåner. Apoteksföreningens etiska plattform innehåller tre rader som antikorruption, men ger ingen praktisk vägledning alls till exemplen ovan. Det gör etiköverenskommelsen.

Vad skulle det innebära i praktiken om etikplattformen ersatte den nuvarande överenskommelsen, vad skulle det spela för roll?

– Det skulle betyda att varje apoteksaktör eller apotek skulle göra sina egna tolkningar av vad som är tillåtet eller ej, till exempel inom ramen för gällande antikorruptionslagstiftning, då plattformen ger noll stöd. Det öppnar upp för felaktiga tolkningar. Alla skall konkurrera på samma schyssta villkor och dessa ramar sätter överenskommelsen, säger Rikard Pellas.

Mest läst