Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dosaktörs taktik påverkar apotek och företag negativt

Dosföretags stora användning av småförpackningar har lett till restnoteringar som drabbar kunder på öppenvårdsapotek. Samtidigt tvingas läkemedelsföretag destruera dosförpackningar på grund av låg efterfrågan.

Som vi skrivit i tidigare artiklar (se länkar i listan nedan) har dosaktörer ofta använt små läkemedelsförpackningar vilket lett till högre kostnader för patienter och de landsting som man har avtal med.

Att problemet även får andra konsekvenser illustreras av Läkemedelsverkets rapport om restnoteringar från maj i år.

Där framgår att dosaktörers agerande har lett till brister och restnoteringar av små förpackningar för öppenvårdsapotekens behov.

Dessutom uppger läkemedelsindustrins branschorgan Lif i sitt remissvar på avsnittet om dos i Anna-Märta Stenbergs aktuella apoteks- och läkemedelsutredning att det förekommer att medlemsföretag måste destruera dosanpassade förpackningar på grund av för liten efterfrågan.

– Marknaden har med jämna mellanrum dränerats på småförpackningar. Förutom problemen för apoteken så uppstår en svårplanerad situation för läkemedelsföretagen, säger Karolina Antonov, chefsstrateg på Lif.

– Det här var tydligt något som missades i samband med omregleringen. Det finns idag ekonomiska incitament för dosaktörer att agera på ett sätt som direkt påverkar landstingens kostnader negativt och det var knappast avsikten.

Lif anser att det är ologiskt att handelsmarginalen vid dosdispensering är knuten till förpackning på samma sätt som vid vanlig receptexpedition trots att det inte sker någon expedition av en förpackning.

Till skillnad från Inger Erlandsson på TLV tycker Karolina Antonov att frågan adresseras i Anna Märta Stenbergs aktuella dosutredning.

I utredningen (sid 418) föreslås TLV se över marginalen för maskinellt dosdispenserade läkemedel så att den blir ”anpassad till tabletter eller motsvarande i stället för förpackningar”.

– Vi delar utredarens synpunkt på att det behövs en översyn av marginalsättningen för dosexpedition, säger Karolina Antonov.

Mest läst