Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svensk Dos får behålla Kriminalvården

Apotekstjänst ville att dosavtalet mellan Svensk Dos AB och Kriminalvården skulle ogiltigförklaras – men deras begäran om överprövning kom in för sent till rätten och avvisades.

Kriminalvården upphandlade 2013 dosdispenserade läkemedel och tecknade kontrakt med den enda anbudsgivaren Svensk Dos AB. Avtalsperioden inleddes den 1 januari 2014 och avtalet förlängdes nyligen till den 31 oktober 2017.

Apotekstjänst valde att inte lämna något anbud eftersom man tolkade det som att Kriminalvården i upphandlingsunderlaget förutsatte att leverantören bara skulle få ersättning via läkemedelsmarginalen och ingen så kallad dospeng.

Men efter att Apotekstjänst begärt ut Svensk Dos fakturor till Kriminalvården har man konstaterat att Svensk Dos debiterar en dospeng på 5,49 kr per dospatient och dygn.

Förvaltningsrätten i Linköping fattade beslutet i ärendet går. Rätten ”avvisar ansökningarna om överprövning som för sent inkomna”.

Överprövningar av offentliga upphandlingar har blivit mer regel än undantag på den nya dosmarknaden. Apotekstjänst har tidigare rönt viss framgång med strategin, bolaget levererar idag läkemedel till sju mellansvenska landsting efter att ha begärt en överprövning.

För närvarande har Apotekstjänst överklagat de mellansvenska landstingens gemensamma beslut att istället anlita Svensk Dos AB för dosleveranserna.

Mest läst